Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Ἀββᾶς Ἀρσένιος


 Νὰ ἀγωνίζεσαι μ᾿ ὅλη σου τὴ δύναμη γιὰ νὰ γίνεται ἡ ἐσωτερική σου ἐργασία ὅπως τὴ θέλει ὁ Θεός, καὶ ἔτσι θὰ κυριαρχήσεις καὶ στὰ πάθη ποὺ ἐκδηλώνονται ἐξωτερικά.


Ἀββᾶς Ἀρσένιος