Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Μυστικὴ προσευχὴ τοῦ Μοναχοῦ Ἀμφιλοχίου ἐνώπιον τοῦ Παναγίου Τάφου τὸ 1913.


Μυστικὴ προσευχὴ τοῦ Μοναχοῦ Ἀμφιλοχίου ἐνώπιον τοῦ Παναγίου Τάφου τὸ 1913.

 «Ἰησοῦ μου, ἀναστήλωσε ὅλα τὰ προπύργια τῆς ἐκκλησίας σου. Ἡ πνοὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἄς ἀναζωογόνηση καὶ πάλιν τὰ ἐργαστήρια τῆς ἀρετῆς ποὺ τόσο ἐδόξασαν τὸ Πανάγιόν σου Ὄνομα στοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνες. Φλόγισε τὶς ψυχὲς τῶν νέων ν’ ἀκολουθήσουν τά ἴχνη σου, ν’ ἀφοσιωθοῦν ὁλοκληρωτικὰ εἰς Σέ.

Ἀξίωσέ με ν’ ἀντικρύσω ἕναν Ἅγιον Παρθενῶνα εἰς τὴν νήσον τοῦ Ἠγαπημένου σου μαθητοῦ, θαλερὸν σταθμὸν πνευματικῆς λατρείας τοῦ Ὀνόματος σου...».

Μυστικὴ προσευχὴ τοῦ Μοναχοῦ Ἀμφιλοχίου ἐνώπιον τοῦ Παναγίου Τάφου τό 1913.

ΓΕΡΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ.