Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Τὸ γαϊδουράκι καὶ ὁ Μοναχὸς 

Τὸ γαϊδουράκι καὶ Μοναχὸς

Ἀγιορειτικὸν Γεροντικόν

μοναχὸς Γερόντιος  εἶχε ἔνα γαϊδουράκι καὶ διὰ νᾷ μήν τὸ κουράζει δὲν ἀνέβαινε καβάλα ποτέ του, πάντα πήγαινε μὲ τὰ πόδια. Ὅταν ἤθελε νᾷ ἀλλάξει τὴν φιάλη ὑγραερίου, φορτωνόταν αὐτός τὴν ἄδεια φιάλη  καὶ μπροστά του πήγαινε τὸ γαϊδουράκι. Ὅταν τὸν ἑρωτοῦσαν διατὶ δὲν τὴν φορτώνει στὸ γαϊδουράκι, ἀπαντοῦσε ὅτι αὐτὸ θὰ φέρει τὴν γεμάτη, νᾷ κουβαλάει καί τὴν ἄδεια; Τὸ θέαμα ἦταν διὰ γέλια  ἀλλὰ Γερο-Γερόντιος ἤξερε τὶ  κανε καὶ εἶχε τὸν σκοπό του.