Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Παναγία μου σὲ εὐχαριστῶ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδίας μου!

Παναγία μου σὲ εὐχαριστῶ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδίας μου! 

Πόσοι ἄνθρωποι Σὲ κοιτοῦν αὐτή τὴν ὥρα Παναγιά μου;
Πόσοι ἄνθρωποι Σὲ παρακαλοῦν μὲ μάτια γεμᾶτα ἱκεσία καὶ ἐλπίδα;

Ἐλπίδα διά την ἐκπλήρωση αὐτοῦ του προσωπικοῦ καὶ πολυπόθητου Θαύματος...Μέρα, νύχτα, ἄνθρωποι ὅλων των ἡλικιῶν, Προσεύχονται σὲ Σένα, κι Ἐσύ, ὡς Μάνα Στοργικὴ καὶ γεμάτη ἀγάπη, παίρνεις στὴν ἀγκαλιὰ Σου, τίς Προσευχὲς καὶ Παρακλήσεις των πιστῶν, ὡς ἄλλα μαργαριτάρια, καί τὶς μεταφέρεις στὸν Υἱὸ Σου, στόν Δημιουργὸ ὅλου του κόσμου.

Παρακαλεῖς τον Υἱὸ Σου καὶ Σωτῆρα μας μὲ δάκρυα στὰ μάτια νὰ Εἰσακούσει τὶς Προσευχὲς καὶ νὰ δώσει χαρὰ καὶ λύση στὰ προβλήματα του κόσμου.Εἶσαι Μεσίτρια ὅλου του κόσμου, Ἐσὺ Μεσιτεύεις στὸν Χριστὸ πρὸς ὄφελός μας. Ἐσὺ Εἶσαι ἡ Ἐλπίδα καί το στήριγμά μας, το ἀποκούμπι στὶς φουρτοῦνες ποὺ ἔχει ἡ ζωή.τι δύσκολοκαὶ  ἂν ἔρθει στὴ ζωὴ μας, ἀσυναίσθητα φωνάζουμε "Παναγιά μου".Ἐσύ, μας Ἀκοῦς, εἰδικά σὲ ἐμένα τον πιὸ ἁμαρτωλὸ ὅλων, ποτὲ δὲν Στέρησες την Παρουσία Σου ἀπὸ δίπλα μου, ΠΑΝΤΑ ἤσουν μαζὶ μου, ό, τί κι ἂν Σου ἔχω ζητήσει Ἐσὺ ὡς Γλυκιὰ Μάνα δέν μου χάλασες ΠΟΤΕ το "χατίρι" πάντα μὲ Ἄκουγες, πάντα μου Ἔδινες αὐτὸ ποὺ Σου ζητοῦσα.

Σὲ Παρακαλῶ Παναγιά μου, νὰ Βρίσκεσαι καὶ τώρα κοντὰ μου, καὶ τώρα καὶ πάντα, καὶ ὡς Μάνα νά μὲ Πιάνεις ἀπό το χέρι καὶ νά μὲ Ὁδηγεῖς στὸ σωστὸ καί στὸ εὐάρεστο στὸ Θεό.Σὲ εὐχαριστῶ ἀπό τα βάθη της καρδιᾶς μου! Διὰ μένα Εἶσαι ἡ Μάνα μου, ἡ Φίλη μου, ἡ Παρέα μου, Ἐσὺ γνωρίζεις τα μυστικά μου, τὰ προβλήματά μου, τίς ἔννοιες μουΣὲ Ἐσένα ἐκμυστηρεύομαι τὰ πάντα! Μόνο Ἐσὺ μπορεῖς νὰ μοῦ δώσεις αὐτὸ ποὺ ζητῶ, μόνο Ἐσὺ ξέρω ὅτι θά μὲ ἀκούσεις, μόνο Ἐσὺ θά μου δώσεις τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος πού μὲ ἀπασχολεῖ! Σὲ εὐχαριστῶ Παναγιά μου!!!  «Καὶ σὲ μεσίτριαν ἔχω, πρός τον φιλάνθρωπον Θεόν, μή μοῦ ἐλέγξη τὰς πράξεις, ἐνώπιον τῶν Ἀγγέλων, παρακαλῶ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι ἐν τάχει»