Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ… ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ … ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ ἔνας Γερμανὸς ἀναφερόμενος στὴν Ἑλλάδα καί στὴν κατάσταση τῆς ἔγραψε χαρακτηριστικὰ : «Griechenland-Krise für Dummies» δηλαδὴ… «Ἡ Ἑλληνικὴ κρίσις διὰ Ἠλιθίους!

Κάθε κρίσις ὅμως εἶναι καὶ μία εὐκαιρία συνειδητοποίησης νᾷ κατανοήσουμε ποιοί μας υπονόμευαν ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια καὶ ποιοὶ για τὸ δικό τοὺς συμφέρον ξεπούλησαν κάθε ιερὸ καὶ όσιο. Έτσι θα πρέπει νᾷ δούμε καὶ αὐτὴ τὴν κρίσῃ.
Ἡ Ἑλλάς, μιᾷ ἀπό τις πιο προνομιούχες χώρες του κόσμου στις ἀρχές του εἰκοστοῦ πρώτου αἰῶνα κατοικεῖται κυρίως ἀπὸ τρεῖς κατηγορίες ἀνθρώπων.
πρώτη εἶναι μιᾷ μειοψηφία ποὺ ἀσπάζεται τις παραδοσιακὲς ἀξίες οἱ οποίες κράτησαν τὸν ἐλληνισμό σε ζωὴ ἐπὶ τόσους αἰῶνες. Πολλοὶ τὴν ἔχουν χαρακτηρίσει ὀπισθοδρομικὴ, σκοταδιστική, ρομαντική, ἀκόμα καὶ ἐμπόδιο καὶ ἀνάχωμα στην ἀνάπτυξη καί στην «πρόοδο» αὐτοῦ του τόπου.
Ἡ δεύτερη εἶναι ἡ μεγάλη μᾶζα τῶν Νεοελλήνων. Εἶναι αὐτοὶ πού τὰ ἐγκεφαλικά τοὺς ἀντανακλαστικὰ ἔχουν ἀδρανοποιηθεί ἀπό τὸν καθημερινὸ βομβαρδισμό τῶν ΜΜΕ τῆς Νέας Τάξῃς. «Τρώνε» ὅτι τοὺς σερβίρουν, ἀπὸ ντομάτες ποὺ μυρίζουν πετρέλαιο μέχρι τουρκικὰ σήριαλ καὶ καταπίνουν ἀνεξέλεγκτα ὅλη τὴν πνευματικὴ ἀρρωστημένη θολούρα τῆς νέας ἐποχῆς, παρακολουθούνε με θρησκευτικὴ εὐλάβεια
survivor ἐνῶ υποκλίνονται σε κάθε ἀνώμαλο καὶ ἐξεζητημένο σύγχρονο πρότυπο πού τὸ θεωροῦν προοδευτικὸ καὶ ἐπιτυχημένο. Γοητεύονται ἀπὸ ἔνα ἀκριβό ἀυτοκίνητο, ἀπὸ μιᾷ πολυτελῆ βίλα με πισίνα καὶ χάνονται σε ἀτέλειωτες γαστριμαργικὲς ἐκπομπές πού τοὺς κλέβουν τὸ νοητικὸ καὶ δεν νοιάζονται για τίποτα ἄλλο. Καὶ ὅμως εἶναι ἴσως τὰ μεγαλύτερα θύματα καθὼς αὐτοὶ πληρώνουν συνήθως τὰ σπασμένα τῆς ἀδιέξοδης ἐποχῆς χωρὶς συχνὰ νᾷ καταλαβαίνουν τὸ γιατὶ καθὼς εἶναι ἀνίκανοι νᾷ κατανοήσουν τις ἐξελίξεις καὶ ἡ κατευθυνόμενη πληροφόρηση τοὺς ἀποκλείει κάθε τέτοια δυνατότητα.
Ἡ τρίτη κατηγορία εἶναι ἡ κατηγορία ποὺ κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες, ἰδίως μετὰ τὴν ἐπικράτηση ἐκείνου του πρωθυπουργοῦ τῶν Ιμίων ποὺ ἐυχαρίστησε τοὺς Ἀμερικανοὺς για τὴν μεγαλύτερη ἐθνικὴ ταπείνωση τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς ἱστορίας καί μας πρόσφερε τὸ «μήλο» τῆς Ἐδὲμ ποὺ λέγερται Ευρώ. Εἶναι ἑλληνόφωνοι, ἀλλὰ δεν ἔχουν καμία σχέση με τὸν ἐλληνισμό καὶ πολὺ περισσότερο με τὴν Ὀρθοδοξία. Εἶναι αὐτοὶ πού σε κάθε εὐκαιρία θα ξεπουλήσουν ξανά τὰ πάντα για τὰ δικᾷ του συμφέροντα. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ έριξαν τὴν Ἑλλάδα στον γκρεμό τῶν μνημονίων. Καὶ ὅμως ἀκόμα βασιλεύουν γιατὶ δεν βρέθηκε κανένας νᾷ τοὺς στείλει ἐκεῖ ποὺ πρέπει. Ἀνάμεσα τοὺς καὶ πολιτικοὶ ἀλλὰ καὶ ἐκκλησιαστικοὶ ηγέτες ποὺ ἀντὶ για ποιμένες παίζουν τὸν ρόλο τοῦ λύκου με ἔνδυμα ποιμένος.
Τὸ πρόβλημα εἶναι πὼς μπορεὶ νᾷ ἐπιβιώσει αὐτὴ ἡ χώρα με ἀυτές τις κατηγορίες τῶν κατοίκων τῆς, εἰδικά σε μιᾷ ἐποχὴ ποὺ ἐκτὸς τῶν ἄλλων δέχεται καί τὴν εἰσβολὴ ἑκατοντάδων χιλιάδων ξένων στοιχείων ποὺ σκόπιμα τοὺς ρίχνουν στον ἐλληνικό χώρο για νᾷ ἐξαφανίσουν κάθε δυνατότητα ἀμιγὴς ύπαρξης τῶν γηγενῶν ἑλληνορθοδόξων.

μονὴ λύσῃ θέλουμε δεν θέλουμε εἶναι αὐτὴ πού μᾶς δίδαξαν καὶ οἱ ἀρχαῖοι ὑμῶν πρόγονοι. Ἡ κάθαρσις ἀπό τὰ μιάσματα καὶ τότεἴσως  λθει … ἀπὸ μηχανῆς Θεός.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος