Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Μὴν ἀναβάλλεις τὴν μετάνοια γιὰ ἀύριο ... 


         Μὴν ἀναβάλλεις τὴν μετάνοια γιὰ ἀύριο ...

Νᾷ δοκιμάσουμε νᾷ γίνουμε ἔνα με τὸ Χριστό. Ἀρχίζοντας σήμερα, ἀρχίζοντας τώρα. Τώρα νᾷ βάλουμε μιᾷ ἀρχὴ για τῇ σωτηρία μας, νᾷ πάρουμε τὴν ἀπόφαση: «Κύριε ἐγὼ ἀμάρτησα μέχρι τώρα. Εἶπα ψέματα, έκανα κακό στους ἄλλους, κατέκρινα, υπερηφανεύτηκα, πόρνεψα- τώρα Χριστὲ βοήθησέ με νᾷ κάνω μιᾷ νέα ἀρχὴ. Πιστεύω σε ἐσένα καὶ ὅτι με θέλεις κοντὰ Σου» Γιατὶ ὁ Χριστὸς λέει: «Κάνε σήμερα τὸ πρώτο βῆμα πρὸς Ἐμένα! «Καὶ ὁ διάβολος λέει: «Κάνε τό, κάνε τὸ ἀλλὰ όχι σήμερα! Μετανόησε, μετανόησε ἀλλὰ όχι σήμερα! Ἀύριο!

Κάποιος ἔλεγε ὅτι τὰ πρῶτα ἐκατὸ χρόνια εἶναι δύσκολα. Δὲ θα ζήσουμε αἰώνια σ' αὐτὸν τὸν κόσμο. Ὁ Ἀγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἔλεγε : «Μὴν ἀναβάλλεις τῇ μετάνοια για ἀύριο! Αὐτὸ τὸ ἀύριο δεν ἔχει τελειωμὸ».Μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς θα ὑπάρξει ἀκόμη ἔνα ἀύριο, ἀύριο, ἀύριο καὶ ἴσως χιλιάδες ἀύριο νᾷ ἔχεις, ἀλλὰ ἴσως νᾷ μὴν τὰ πιάσεις. Ἀλλὰ τὰ ἀύριο δεν τελειώνουν καὶ ἐσὺ ἴσως ἀύριο νᾷ πεθάνεις ἀμετανόητος. Ν ἀφήσουμε τὸ ἀύριο στα χέρια του Θεοῦ. Ἐμεῖς γνωρίζουμε τι πρέπει νᾷ κάνουμε σήμερα, ἐδὼ καὶ τώρα.

Ὁ Ἀγ. Γρηγόριος ὁ Διάλογος, πάπας Ῥώμης ἔλεγε:
«Ἐκεῖνος ποὺ υποσχέθηκε τὴν άφεση τῶν ἁμαρτιῶν, δεν υποσχέθηκε σ' ἐκεῖνον ποὺ ἁμαρτάνει ὅτι θα ζεῖ μέχρι τὴν επόμενη μέρα». Ὁ Χριστὸς δεν μας εἶπε : «Θα ζήσετε μέχρι ἀντιμεθαύριο, ἐξομολογηθείτε σήμερα ἢ ἀύριο».

Θυμηθείτε τὸν Ἀγ. Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο ¨ Μετανοεῖτε ὅτι ἤγγικεν ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καὶ ἂν ἐμεῖς μείνουμε μακριὰ ἀπὸ τῇ μετάνοια, ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ τῇ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ὁ Μέγας Βασίλειος λέει: «Δεν πρέπει ν ἀναβάλουμε τὴν ἡμέρα ποὺ θα διορθωθούμε, ἐπειδὴ τίποτα δεν εἶναι σίγουρο για ἐμὰς». Όποιος ζεῖ σκεπτόμενος ὅτι ἴσως τὴν ἄλλη ἡμέρα θα πεθάνει, ἐκμεταλλεύεται στο μέγιστο βαθμὸ τὰ τάλαντα ποὺ του έδωσε ὁ Θεός. Νᾷ μὴν πεθάνουμε με τὰ τάλαντα στην τσέπη. Νᾷ μὴ ζούμε χωρὶς ν ἀξιοποιούμε ὅτι μας δίνει ὁ Θεός.

Πηγὴ: agiameteora.net