Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου περὶ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου περί του Τιμίου Σταυρού

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου περὶ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

....ότι ο Τίμιος Σταυρός είναι το σύμβολο της νίκης κατά των δαιμόνων, το μαχαίρι κατά της αμαρτίας, το ξίφος με το οποίο τρύπησε το φίδι ο Χριστός και συνεχίζει:

«Ο Σταυρός είναι: το θέλημα του Πατρός, η δόξα του Μονογενούς Υιού, η χαρά του Αγίου Πνεύματος, το κόσμημα των αγγέλων, η ασφάλεια της Εκκλησίας, το καύχημα του Παύλου, η προστασία των αγίων, το φως ολοκλήρου της οικουμένης. Χάρις εις τον Τίμιον Σταυρόν ανακαλύψαμε την βασιλεία. Άνοιξε ο Παράδεισος. Μας έδωκε πάλι την παλαιά πατρίδα, μας έφερε στην πόλη των προγόνων μας, έδωκε κατοικία σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος» (εις το κοιμητήριο και εις τον Σταυρόν) τομ. 21ος, σελ. 85, 91.

Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη"