Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Πνευματικοὶ Λόγοι

                                 Πνευματικοὶ Λόγοι

«Ἐὰν τύχει νὰ πέσεις εἰς πειρασμόν, μὴν ἀφήνῃς τὴν ἐνοχὴν τῆς ἁμαρτίας νὰ ἀποτελέσει ἐμπόδιον διὰ τὴν προσευχήν. Ἐὰν σταματεῖς νὰ προσεύχεσαι μέχρι νὰ μετανοήσεις, ποτὲ δὲν θὰ μετανοήσεις, διότι ἡ προσευχὴ εἶναι ἡ θύρα διὰ τὴν πραγματικὴν μετάνοιαν.»