Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Τὶ ἐστὶ Ὀρθόδοξος Μοναχός;

                          Τὶ ἐστὶ Ὀρθόδοξος Μοναχός;

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, συγγραφεὺς τῆς Κλίμακος,
δίδοντας τὸν ὀρισμὸν τοῦ Μοναχοῦ γράφει:

"Μοναχὸς ἐστί, βία φύσεως διηνεκής καὶ φυλακὴ αἰσθήσεων ἀνελλιπῆς. 

Μοναχὸς ἐστίν, ἠγνισμένον σῶμα καὶ κεκαθαρμένον στόμα καὶ πεφωτισμένος νοῦς.

Μοναχὸς ἐστί, κατώδυνος ψυχὴ ἐν διηνεκεῖ μνήμῃ θανάτου ἀδολεσχοῦσα, ἐγρηγορυῖᾳ
τε καὶ ὑπνώττουσα."