Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

«Ὁ παπισμός εἶναι ἡ μεγάλη διαστροφή τοῦ Εὐαγγελίου» – Γέρων Ἀναστάσιος Κουδουμιανός (+2 Δεκεμβρίου 2013)