Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

Ἁγιορεῖτες Πατέρες - Ὀρθόδοξος Μαρτυρία κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Ἁγιορεῖτες Πατέρες - Ὀρθόδοξος Μαρτυρία κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
 
Καταιβάζετε δωρεὰν τὸ ἀρχεῖον ἐδῶ: 
 
http://agiooros.org/viewtopic.php?f=85&t=10290

Ἀξίζει ὁ κόπος !!!