Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Διαφωνία διὰ τὸ Ἃγιον Φῶς

                       Διαφωνία διὰ τὸ Ἃγιον Φῶς
 
Τώρα τελευταία έχει ξεσπάσει < πόλεμος> μεταξύ  νέοημερολογιτών  και ΓΟΧ  για το Άγ Φώς . Λίγα θα παρουσιάσω και ελπίζω να γίνω κατανοητός. Όσοι πιστοί προσέλθετε
 «Ματθ  21. Ου πας ο λέγων μοι, Κύριε Κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ' ο ποιών το θέλημα του πατρός μου του εν  ουρανοίς. 22. πολλοί ερούσί μοι εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε Κύριε, ου τω σω ονόματι προεφητεύσαμεν, και τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν, και τω σω ονόματι δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν; 23. και τότε ομολογήσω αυτοίς ότι ουδέποτε έγνων υμάς· αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν».
«Πας ο λέγων παρά τα διατεταγμένα, καν τε αξιόπιστος ή, καν νηστεύει, καν παρθενεύει, καν σημεία ποιεί, καν προφητεύει, λύκος σοι φαινέσθω εν προβάτω δορά, προβάτων φθορά κατεργαζόμενος». Αγ Ιγνάτιος ο Θεοφόρος
Με αυτά τα δύο χωρία, της Αγ Γραφής και από τον Αγ Ιγνάτιο τον Θεοφόρο θέλω να δώσω μια απάντηση στους φίλους  αντιοικουμενιστές  οι οποίοι έχουν απορία για το πώς εξέρχεται  το Άγιο Φώς σε οικουμενιστή  Πατριάρχη.
Ο Κύριος δεν είπε ελάχιστοι  είναι αυτοί που δεν  έκαναν θαύματα αλλά  αυτοί  που άλλαξαν έστω και ένα κόμμα  η μία κεραία από τα λεγόμενα Του. Βλέπουμε επίσης στο κατά Ματθαίον κεφάλαιο δεν μιλά μόνο για προφητεία και για έξοδο δαιμονίων όπως κάποιοι φίλοι το απέδωσαν διαστρεβλώνοντας το χωρίο αλλά μιλά και για <δυνάμεις  πολλάς > .Δυνάμεις είναι λοιπόν τα θαύματα.   Στην προς Κορινθίους  επιστολή του ο Απ Παύλος μιλάει για δυνατότητα μετάθεσης ορέων από ανθρώπους που δεν έχουν αγάπη. Η αγάπη πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι σταυροειδής προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους .Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να γίνουν θαύματα από ανθρώπους που δεν αγαπούν τον Θεό. Άλλωστε όσοι δεν αγαπούν τον συνάνθρωπο τους δεν αγαπούν  ούτε τον Θεό.
Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.
Με αυτά τα λίγα νομίζω ότι λύνω την απορία κάποιων φίλων για το Άγ Φώς. Εάν δεν πειστούν δεν φταίνε τα επιχειρήματα τα οποία δεν σηκώνουν καμία αμφισβήτηση   αλλά η αλλοιωμένη συνείδηση τους . Οι αντιρρήσεις που προβάλουν πλέον έχουν να κάνουν με την δυνατότητα τους να ξεφύγουν από αυτό που πίστευαν τόσα χρόνια σωστό και ότι βολεύτηκαν εκεί που βρίσκονται. Εδώ δεν εννοώ βόλεμα οικονομικό για να μην παρεξηγηθώ αλλά συναισθηματικό. Είναι δύσκολο να χωρίσεις από τους δικούς σου που βρίσκονται στο νέο ημερολόγιο και να πάς κάπου που πιθανόν δεν γνωρίζεις κανέναν. Αλλά  αυτός που αγαπά πατέρα η μητέρα πάνω από τον Θεό δεν είναι άξιος να κληθεί  παιδί του. Στο μέλλον μην πολεμάτε με τους ΓΟΧ αλλά με την συνείδηση σας,
Ὁ Λόγος τῆς Ὀρθοδοξίας