Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

Αἱ θεῖες ἡδονὲς γεννιοῦνται ἀπὸ τὶς σωματικὲς ὀδύνες.

Αἱ θεῖες ἡδονὲς γεννιοῦνται ἀπὸ τὶς σωματικὲς ὀδύνες.

 
Αἱ θεῖες ἡδονὲς γεννιοῦνται ἀπὸ τὶς σωματικὲς ὀδύνες.
 
Ἡ σκληρότητα στὴν ζωή μας γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ
φέρνει στὴν καρδιὰ τὴν τρυφεράδα τοῦ Χριστοῦ.
 
Αἱ θεῖες ἡδονὲς γεννιοῦνται ἀπὸ τὶς σωματικὲς ὀδύνες.
 
Οἱ Πατέρες ἔδωσαν αἷμα καὶ ἔλαβαν πνεῦμα.
 
Μὲ ἱδρώτα καὶ κόπο πῆραν τὴν Χάρη.
 
Πέταξαν τὸν ἑαυτό τους καὶ τὸν βρῆκαν στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ.

Ἃγιορείτης Γερων