Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Φοβερὰ Ἀποκάλυψις Ἁγιορείτου: Ὁ Πατριάρχης μὲ ἀπειλές, ἀποτρέπει τὴν Διακοπὴν Μνημοσύνου του!