Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Μὲ τὴν νηστείαν καὶ τὴν ἐγκράτειαν ἀνακαινίζεται ὀ ἐσωτερικός ἂνθρωπος

Μὲ τὴν νηστείαν καὶ τὴν ἐγκράτειαν ἀνακαινίζεται ὀ ἐσωτερικός ἂνθρωπος

Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς

Η νηστεία και η εγκράτεια τις μεν επαναστάσεις του σώματος τις κοιμίζουν, την λύσσα του θυμού και της επιθυμίας την μαραίνουν, φέρνουν αιθρία καθαρή και ανέφελη στην διάνοια, καθαρίζοντάς την από τους ατμούς που βγαίνουν από το πλήθος των βρωμάτων και από την αχλύ που προκαλούν αυτοί.

Με την νηστεία και την εγκράτεια, φθείρεται ο εξωτερικός άνθρωπος. Και όσο φθείρεται αυτός, τόσο ανακαινίζεται ο εσωτερικός, κατά τον Απόστολο.

Είπε κάποιος, «παχιά κοιλιά δεν γεννά λεπτό νου». Ενώ αυτή που λεπτύνεται με νηστεία και εγκράτεια λεπτύνει οπωσδήποτε τον νου.