Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

« Ἡ ὁδός πού ὁδηγεῖ στήν ταπεινοφροσύνη εἶναι...»

                          « Ἡ ὁδός πού ὁδηγεῖ στήν ταπεινοφροσύνη εἶναι...»
Ἡ ὁδὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ταπεινοφροσύνη εἶναι:

ἡ ἐγκράτεια, ἡ προσευχὴ τὸν Θεὸ καὶ ὁ ἀγῶνας 

νὰ ἔχει κανεὶς τὸν ἑαυτό του κατώτερο ἀπὸ 

ὁποιονδήποτε ἄνθρωπον.