Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Μοναχὴ Εἰρήνη Μυρτιδιώτισσα τῶν Οίνουσσῶν (+1960)

        Μοναχὴ Εἰρήνη Μυρτιδιώτισσα τῶν Οίνουσσῶν (+1960)


Ἡ κατὰ κόσμον Εἰρήνη Πατέρα, θυγατέρα τοῦ Πανάγου Διαμ. Πατέρα καὶ τῆς Κατίγκως Δημ. Λαιμοῦ, τῶν γνωστῶν ναυτικῶν οἰκογενειῶν τῶν Οἰνουσῶν. Τὸ 1952 Ὁ Πανάγος Πατέρας ἀσθένησε ἀπὸ τὴν σπάνια καὶ θανατηφόρον Νόσον τοῦ Χόντγκινς. Ὃταν ἐκδηλώθηκε ἡ νόσος ἡ θυγατέρα του Εἰρήνη ζήτησε ἀπὸ τὸν Θεόν "νὰ λάβει αὐτὴ τὴν ἀρρώστια καὶ νὰ γίνει καλά ὁ πατέρας της· σὲ 15 ἡμέρες ψηλὸς πυρετός τὴν ἒριξε στὸ κρεβάτι· Ἡ διάγνωσις ἒδειξε ὃτι εἶχε τὴν ἲδιαν νόσον, πράγμα σπανιότατο, ἀφοῦ αυτή δὲν εἶναι κληρονομικὴ ἢ μεταδοτική.". Διὰ διάστημα 5 ἐτῶν ὑπέμεινε μὲ θαυμαστὴ καρτερία τὴν ἐπώδυνη δοκιμασία. Ἐκοιμήθη τὴν 13η Νοεμβρίου 1960, σὲ ἠλικία μόλις 21 ἐτῶν. Ἓνα μῆνα περίπου πρὶν τὸν θάνατόν της (τὴν 26η Ὀκτωβρίου), Ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου ἀρχιμ. Φιλόθεος Ζερβάκος, ἐτέλεσε στοὸ Παρεκκλήσιον τοῦ πατρικοῦ της σπιτιοῦ τὴν μοναχικήν της κουράν· τότε ἒλαβε καὶ τὸ μοναχικόν ὂνομα Μυρτιδιώτισσα. Κατὰ τὴν ἐκταφήν της (τὴν 24η Σεπτεμβρίου 1963), τὸ λείψανόν της βρέθηκε ἂφθαρτον καὶ ἀκέραιον καὶ μὲ ἂδεια τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου (Β' τοῦ Χατζησταύρου), μεταφέρθηκε στὶς Οἰνούσσες, εἰς τὴν Μονὴν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (τὴν ὁποίαν ἲδρύσαν οἱ γονεῖς της τὸ 1962). Σήμερον φυλάσσεται ἐκεἰ, κατατεθειμένον σὲ λάρνακα, σὲ ταφικόν Παρεκκλήσιον δίπλα στὸ Καθολικόν. (Εὐαγγ. Λέκου, "Τὰ Ἑλληνικὰ Μοναστήρια", τεῦχος 2ος, σελῖδες 107 - 109).