Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

Η ΘΕΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

                                          Η ΘΕΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


«Ποιός αγνοεί εκείνες τις αναβάσεις που ανέβηκε ο Μωυσής και ποτέ δεν σταματούσε στην πορεία προς το καλύτερο; Όμως ο εξαίρετος αυτός άνδρας είναι αχόρταστος στην επιθυμία του περισσότερου και ικετεύει να μπορέσει να δει κατά πρόσωπο τον Θεό, αν και αξιώθηκε να συνομιλήσει μαζί Του κατά πρόσωπο.
Όμως ούτε το ότι μίλησε σαν φίλος με τον Θεό, ούτε το ότι κουβέντιασε μαζί Του στόμα με στόμα τον σταματά από το να επιθυμεί τα ανώτερα. Αλλά λέγει, εάν βρήκα χάρη μπροστά Σου, φανέρωσέ μου τον εαυτό Σου για να μπορέσω να Σε γνωρίσω. Και αυτός που υποσχέθηκε να κάνει τη χάρη που του ζήτησε και του είπε «ἔγνων σε παρά πάντας», τον προσπερνάει επάνω στον θείο τόπο «ἐν τῇ πέτρᾳ», σκεπάζοντάς τον με το θείο χέρι, ώστε ύστερα απ' την πάροδό Του να δει μόνο τα νώτα του Θεού.
Με τα λόγια αυτά νομίζω πως μας διδάσκει η Αγία Γραφή, ότι αυτός που επιθυμεί να δει τον Θεό βλέπει το ποθούμενο με το να Τον ακολουθεί πάντοτε και ότι η θέα του θεϊκού προσώπου είναι ασταμάτητη πορεία προς Αυτόν, που θα το κατορθώσουμε, όταν ακολουθούμε τον Λόγο»

Άγ. Γρηγόριος Νύσσης