Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

TO MOΙΡΟΛΟΓΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

TO MOΙΡΟΛΟΓΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Ὁ Φώτιος Κόντογλου σὲ κείμενό του μὲ τίτλο "Σήμερον κρεμᾶται" (περιλαμβάνεται στὸ βιβλίο ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ - Ἡ δοκιμασία τοῦ λογικοῦ, Ἐκδόσεις Ἀρμός 2001, σελ. 90-92), παραθέτει αὐτούσια τὴν πιὸ γνωστὴ καὶ διαδεδομένη παραλλαγὴ τοῦ Μοιρολογίου τῆς Παναγίας·

Σήμερον μαῦρος οὐρανός,
σήμερον μαῦρη ἡμέρα,
σήμερον ἐστάυρωσαν,
τὸν πάντων βασιλέα.
Σήμερον ὄλοι θλίβονται
καὶ τὰ βουνὰ λυπούνται.
Σήμερον ἔβαλαν βουλήν
οἱ ἄνομοι Ἐβραῖοι,
οἱ ἄνομοι καὶ τὰ σκυλιά
οἱ τρισκαταραμένοι.
Σὰν κλέφτη τὸν ἔπιασαν
καὶ σὰν φονιά τον πάνε
και στοῦ Πιλάτου τὶς αὐλές
ἐκεῖ τὸν τυραγνάνε.
Κι' ἡ Παναγιά ἡ δέσποινα
κ' οἱ ἄλλες αἱ γυναῖκες
ἔπιασαν τὸ στρατί στρατί,
στρατί τὸ μονοπάτι.
Τὸ μονοπάτι τσ' ἔβγαλε
μεσ' στοῦ ληστὴ τὴν πόρτα.
Τηρά δεξιά, τηρά ζερβά,
κανέναν δὲν γνωρίζει.
Τηρά καὶ δεξιώτερα
βλέπει τον Ἅγιο ᾿Ιωάννη
-Άγιε μου ᾿Ιωάννη Πρόδρομε
καὶ βαπτιστή τοῦ υἰοῦ μου
μὴν εἴδες τὸν γυιόκα μου
καὶ σένα δάσκαλό σου;
-Δὲν ἔχω γλῶσσα νὰ σοῦ πῶ
γλῶσσα νὰ σοῦ μιλήσω,
δὲν ἔχω χεροπάλαμο,
γιὰ νὰ σοῦ τὸν δείξω.
Βλέπεις ἐκείνον τὸν γυμνό,
τὸν παραπονεμένο,
ὀποὺ φορεῖ πουκάμισο
στὸ αἴμα βουτημένο;
Ὄπου εἶναι τὰ ματάκια του
ραμμένα μὲ μετάξι,
κι ὀπού φορεῖ στὴν κεφαλή
ἀγκάθινο στεφάνι;
Ἐκεῖνος εἶναι ὁ γυιόκας σου
καὶ μένα δάσκαλός μου.