Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Συνταγὴ Θεραπείας τῶν Παθῶν

Συνταγὴ Θεραπείας τῶν Παθῶν

1. Νὰ μην ἒχεις μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἐαυτόν σου.

2. Νὰ πάρεις τὰ φύλλα τῆς ὐπομονῆς, τής ταπεινώσεως τοῦ
    χρυσοβαλάμου (μικροῦ θάμνου ποὺ δὲν τοῦ δίνει δηλαδή
    καμία σημασία)

3. Τὴν εὐχή τῶν ἀρρώστων ποὺ θὰ περιποιηθεῖς.

4. Ὃλα αὐτά ρίχτα στό γουδί τῆς ὐπακοῆς καὶ τρίφτα.

5. Βάλτα ἐν συνεχεία στὸ κόσκινο τῶν καθαρῶν λογισμῶν
    δηλαδή νὰ ἒχεις ἀπλότητα, ἀπονηρία, θετικὴ σκέψη.
 
6. Θὰ βάλεις ὂλα μέσα στὴν καθαρὴ χύτρα τοῦ ἐαυτοῦ σου στὴν
    ἀπαλαγμένη ἀπό τὰ πάθη.

7. Θὰ προσθέσεις τό νερό της αγάπης.

8. Κάτω ἀπό τὴν χύτρα ἂναψε τὴν φλόγα τῆς άγάπης ἀπό τὸν
    Θεόν.

9. Ὃταν τὰ βράσεις ἀρκετά ἂδειασέ τα μὲ πνευματική διάκριση
    στὸ πιάτο τῆς ὀφελείας.

10. Νὰ κοιτάς πάντοτε τὶ σημαίνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὸ
     εὐάρεστο.

11. Φάγε από αυτό μὲ τὸ κουτάλι τῆς καταλύσεως καὶ μὴν
     ἀλλάξεις τρόπο ζωῆς ὂσο ζεῖς.