Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Στούς ἐσχάτους χρόνους ὁ σατανᾶς θά φορέσει τά ἐγκόλπια, μῆτρες ...

http://3.bp.blogspot.com/-qwcqyusyRUs/UgVoQDAHSHI/AAAAAAAACa0/RAQIWPyy2cA/s1600/U-12.jpg
  
Στούς ἐσχάτους χρόνους ὁ σατανᾶς θά φορέσει τά ἐγκόλπια, μῆτρες... ...
 
"Στούς ἐσχάτους χρόνους 
ὁ σατανᾶς θά φορέσει τά ἐγκόλπια, μῆτρες..."
καί προφητεία: "νά ἑτοιμάζεστε γιά μαρτύριο"!
Μακαριστός Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
(βίντεο)
 
 Ἀναρτήθη: 2 Δεκεμβρίου 2016 07:15 AM PST

Ἡ Ἁγία Γραφή προειδοποιεῖ γιά τούς προβατόσχημους λύκους
πού θά εἰσέλθουν στό ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας.
"ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς
 μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου·  
καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα 
τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν". 
(Πράξ. 20, 29-30)
Ποιοί θά εἶναι ("ἔσονται" , μελλοντικός χρόνος στό ἁγιογραφικό χωρίο)
οἱ μεγαλύτεροι ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Χριστιανῶν;
Ὁ Σατανᾶς; Οἱ εἰδωλολάτραι; Οἱ ἄθεοι; ...
Ὁ Χριστός μᾶς ἀπαντᾶ εὐθέως καί εὐκρινῶς:
«καί ἔσονται ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοί αὐτοῦ»
 (Ματθ. 10,36)
Ὁ μαθητής τοῦ Χριστοῦ Ἰούδας Τόν πρόδωσε
 στούς προβατόσχημους λύκους τῆς ἐποχῆς του,
δηλαδή στούς Γραμματεῖς καί Φαρισαίους.
Καί οἱ προβατόσχημοι λύκοι τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ, 
Τόν παρέδωσαν μέ τήν σειρά τους στούς εἰδωλολάτρες πρός θάνατον!
Οἱ πιό οἰκιακοί Του!
Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται μέ τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
καί τίς ἐκπτώσεις καί προδοσίες στά δόγματα τῆς ὀρθοῦς Πίστεως!...