Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Εἴπε Γέρων


Είπε ο Αββάς Ζωσιμάς:
Ό,τι κι αν συμβεί στον ταπεινό, ευθύς καταφεύγει στην προσευχή και όλους τους θεωρεί ευεργέτες. Αλλά εμείς ξεστρατίσαμε απ' τον δρόμο της αλήθειας και απ' την καθοδήγηση των αγίων και θέλουμε να χαράξουμε καινούργιο δρόμο για τον εαυτό μας, σύμφωνα με τα πονηρά μας θελήματα.