Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Το μεγαλείο της πίστεως μας

Το μεγαλείο της πίστεως μας

Η εμπειρική συμμετοχή στα της πίστεως θα επιβεβαιώνει μέσα μας τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας
Οἱ χριστιανοί χρειάζεται νά συνειδητοποιοῦμε διαρκῶς τό μεγαλεῖο τῆς πίστεώς μας καί νά ἀρχίσουμε νά παίρνουμε κάποια στιγμή στά σοβαρά τήν πίστη μας ὥστε νά τήν κάνουμε ζωή μας. ῾Η ἐμπειρική συμμετοχή στά τῆς πίστεως θά ἐπιβεβαιώνει μέσα μας αὐτό πού ἐπιβεβαίωσαν πρίν ἀπό ἐμᾶς οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι καί ὅλοι οἱ ἅγιοί μας: τή δύναμη τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας, τό διαρκή ἀνακαινισμό τοῦ Πνεύματός Του στήν ἴδια τήν ὕπαρξή μας.

῎Αν δέν πειραματιστοῦμε προσωπικά στόν ἑαυτό μας, ἡ πίστη μας θά παραμένει ἀνενέργητη, ἐμεῖς θά βαυκαλιζόμαστε μέ τήν ἰδέα ὅτι εἴμαστε χριστιανοί ὄντας βουτηγμένοι στή φθορά τῆς ἁμαρτίας μας, ἐνῷ οἱ ἐκτός τῆς πίστεως ἐξαιτίας μας θά βλασφημοῦν τόν Θεό μας. «Τό γάρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι᾽ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι!». (Ρωμ. 2, 24).
Πρωτ. Γεωργ. Δορμπαράκη