Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017

Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης: Δὲν εἶμαι προφήτης, ἀλλὰ προφητεύω!

  
Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης: Δὲν εἶμαι προφήτης, ἀλλὰ προφητεύω! - Σάββας Ἠλιάδης
 
29|10|2017: Ἐπιστήμονες βρῆκαν τρόπο νὰ θρέψουν ἑκατομμύρια ἀνθρώπους (ΤΟ YUAN MI, ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΖΙ)

 Πηγὴ: iefimerida.gr
 
Μόλις διάβασα τὴν εἴδησι με τὸν καραπάνῳ τίτλον, ἀστραπιαῖα ἀνακάλεσα στὴνμνήμη μου κάτι ποὺ εἶχε πεῖ πατὴρ Αὐγουστῖνος Καντιώτης, στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ `80, σὲ μἰα ὁμιλία του, τὴν ὁποία παρακολούθησα τότε ἀπὸ τὸ ραδιόφωνον. Πάντοτε, κατὰ καιροὺς τὸ θυμόμουν αὐτὸ ποὺ εἶχε πεῖ καὶ περίμενα νὰ ἰδῷ, ἂν πράγματι θὰ ἐπιβεβαιωνόταν « προφητεία», ποὺ εἶχε ἀναγγείλει τὴν ἡμέρα ἐκείνη.

Ἡ ὁμιλία ἀναφερόταν στις ἐκτρώσεις. Ἦταν τὸ φλέγον θέμα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς καὶ αἱ γυναικείες ὀργανώσεις μαζὶ μὲ τοὺς «προοδευτικοὺς», λυσσωδῶς ἀγωνίζονταν διὰ τὴν νομιμοποίησίς τους. Ἃς μὴν ξεχνᾶμε πὼς στὴν Κῖνα εἶχε ἀπαγορευτεῖ ἡ γέννησις περισσότερων τοῦ ἑνὸς παιδιοῦ, διὰ νὰ μὴν ἀυξηθεῖ ὁ πληθυσμός της.

Ἀλλὰ καὶ στην Ἑλλάδα ἤδη εἶχε προχωρήσει σὲ μεγάλον βαθμὸν ἡ πρακτικὴ τῶν ἐκτρώσεων. Ὁ ἐπίσκοπος μὲ τὸ ποίμνιὸν τοῦ  καναν τὸν ἀγῶνα τους.

Μάλιστα, τὴν ἡμέρα ποὺ ψηφίστηκε ὁ νόμος, χτυποῦσαν πένθιμα οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν στὴν Φλώρινα.

Μιλῶντας λοιπὸν μὲ πόνον καὶ πάθος διὰ τὸ μέγεθος τῆς ἁμαρτίας καὶ διὰ τὸ ἀντίχριστον καὶ ἀπάνθρωπον καὶ ἐγκληματικὸν τοῦ νόμου, ξαφνικὰ σταμάτησε καὶ ἀναφώνησε, ὅπως συχνὰ τὸ συνήθιζε: «Δεν εἷμαι προφήτης, ἀλλὰ προφητεύω! Θὰ ἔλθει ἡμέρα, ποὺ οἱ ἐπιστήμονες θα ἀνακαλύψουν τρόπο καλλιέργειας τῆς γῆς, ὥστε ἀπὸ ἔνα στρέμμα χωράφι νὰ βγάζουν τόση παραγωγὴ, ποὺ θα τρέφουν ἑκατομμύρια ἀνθρώπους.

Ναί, κάπως έτσι τὸ εἶπε, ἀπ'` όσο θυμάμαι, καί, για νᾷ ικανοποιήσω τὴν περιέργεια μου, περίμενα περισσότερο ἀπὸ τριάντα χρόνια νᾷ δῷ ἔστω μιᾷ μικρὴ ένδειξη, ἡ ὁποία νᾷ ἐπιβεβαιώνει ἀκόμη καὶ στο ἐλάχιστο «τὴν προφητεία» του πατρὸς Αὐγουστίνου, ἐπισκόπου Φλωρίνης. Ναί, μία ένδειξη, ἀπλώς, για νᾷ μὴν ὑπερβάλλω.
Δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια. Ἐμεῖς κάνουμε τὸ θέλημὰ μας, σκοτώνοντας ἀπροστάτευτα πλάσματα καὶ οἱ νόμοι τῆς ἀγάπης του Θεοῦ λειτουργοῦν ἀπέναντι στον παραλογισμὸ αὐτὸ, ποὺ ἐκφράζεται με τὴν ἀνυπακοὴ, τὴν ἀχαριστία καὶ τὴν ἀγνωμοσύνη! Όσο για τὴν ὁμιλία, σίγουρα θα ὑπάρχει καταγεγραμμένη.

Ἰδοὺ ἡ εἴδησις :
«Ἐρευνητές στὴν Κῖνα ἀνακάλυψαν ἔνα εἶδος ρυζιοὺ ποὺ θὰ μπορούσε νᾷ καλλιεργηθεὶ σε θαλασσινὸ νερὸ καὶ νὰ θρέψει 200 ἐκατ. ἀνθρώπους.

Τὸ ρύζι, σύμφωνα μὲ τὸν Independent, ὀνομάστηκε Yuan Mi καὶ καλλιεργείται χρησιμοποιώντας θαλασσινὸ νερὸ ἀπὸ τὴν Κίτρινη Θάλασσα, στὴν βορειανατολικὴ Κῖνα.

Ἡ ἔρευνα διεξήχθη στο Κέντρο Έρευνας καὶ Ἀνάπτυξης Ὀρυκτῶν καὶ Ἀλκαλικῶν Ὀρυκτῶν στὸ Qingdao, ὅπου καλλιεργήθηκαν 6,5 ἕως 9,3 τόνοι ρυζιοῦ ἀνὰ ἐκτάριο. Τὸ νερὸ ἀραιώθηκε καὶ διοχετεύθηκε σε ὀρυζῶνες σε παραλία. Τὰ ἀποτελέσματα ήταν καλύτερα ἀπὸ τὰ ἀναμενόμενα καθὼς οἱ ἐπιστήμονες θεωροῦσαν πὼς θα μπορούσαν νὰ παράγουν 4,5 τόνους ρυζιοῦ ἀνὰ ἐκτάριο.

Τὸ ρύζι λέγεται πὼς ἔχει καλὴ γεύσῃ, εἶναι πλούσιο σὲ ἀσβέστιο καὶ ἄλλα θρεπτικὰ συστατικά. Τὸ μειονέκτημά του συγκεκριμένου ρυζιοῦ, διὰ πολλούς, εἶναι ἡ τιμή του, ἡ ὁποία «ἀγγίζει» τὶς 5,72 λίρες τὸ κιλόν, τιμὴ ὀκτὼ φορὲς ὑψηλότερη ἀπὸ τὸ κανονικὸ ρύζι. Τὸν περασμένο μῆνα, ὡστόσο, σχεδὸν 1.000 ἄνθρωποι ἀγόρασαν τὸ Yuan Mi, ἐνῶ τὸν Ἀύγουστο πωλήθηκαν ἕξι τόνοι».

Σάββας λιάδης
Δάσκαλος
Κιλκίς, 29-10-2017