Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Ὀρθόδοξος Ἑλλάς: Ἡ Ἡμέρα Κυρίου ἡμέρα Μαραθωνίου! 
 Ὀρθόδοξος Ἑλλάς: Ἡ Ἡμέρα Κυρίου ἡμέρα Μαραθωνίου!

Σάββας Ἠλιάδης
Αύριο, ημέρα Κυριακή, ἡμέρα τοῦ Κυρίου, τὴν ὥρα ποὺ οἱ ἱερεῖς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θὰ σταθοῦν μπροστὰ στὴν Ἁγία Τράπεζα καὶ θὰ ἐκφωνήσουν τὸ: «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων», γιὰ τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τῶν Μυστηρίων, αὔριο, ἀκριβῶς τὴν ἴδια ὥρα, στὶς 9.00 τό πρωί, στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, ἡ καρδιὰ τῶν βαφτισμένων Ἑλλήνων στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῶν ἀγωνιούντων σφόδρα καὶ ἀγωνιζομένων σφοδρὼς τὶς ἡμέρες αὐτὲς κατὰ τοῦ αἰσχροῦ σχεδίου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, θὰ χτυπάει γιὰ κάτι ιερότερο. Γιὰ τὴν «κοσμικὴ πανστρατιὰ» τοῦ Μαραθωνίου!

Ἕνα πρᾶγμα μόνο θὰ ἐπαναλάβουμε. Ἀποδεικνύεται γιὰ μὶ ἀκόμη φορὰ, πὼς: οἰκουμενισμὸς εἶναι ἀπόλυτος ἄρχοντας τοῦ παιχνιδιοῦ. Δὲν ὑπάρχει χειρότερη ἐσωτερικὴ ἀντιφατικὴ κατάσταση «σχιζοφρενοῦς μορφῆς» ἀπὸ αὐτὴν: Ἀπὸ τὴ μιὰ φωνάζουμε γιὰ τὰ «Θρησκευτικὰ» καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη παρακολουθοῦμε μὲ πλήρη ἀπάθεια τὴν μέγιστη ἀσέβεια, νὰ πρωταγωνιστεῖ μπροστὰ στὰ μάτια μᾶς καὶ σιωποῦμε, ὡσὰν νὰ μὴν συμβαίνει τίποτε, ὡσὰν νὰ εἶναι ἀπόλυτα φυσιολογικὸ καὶ ταιριαστὸ μὲ τὸ πνεῦμα τῶν ἡμερῶν. Πὼς θὰ διορθωθοῦν τὰ πράγματα; Μήπως «ἄλλο τὸ ἕνα καὶ ἄλλο τὸ ἄλλο;», ὅπως ἀποφαίνεται προτεσταντίζουσα λογική; Ὄχι. Δυστυχῶς, ὄχι. Εἶναι ἄμεσα ἐξαρτώμενα τὰ γεγονότα. Διότι ἐπηρεάζουν, τὸ καθένα ἀναλόγως, τὴν πνευματικὴ κατάσταση τοῦ λαοῦ.
οἰκουμενισμὸς διότι κίνηση αὐτὴ εἶναι μέσα στὸ πνεῦμα τοῦ εἶναι Λερναία Ὕδρα. Αὐτὸς προγραμματίζει καὶ προωθεῖ μεθοδικά, ὅπως στὴν παροῦσα περίπτωση, τρόπους, ποὺ θὰ ἀμβλύνουν σιγὰ σιγὰ τὶς συνειδήσεις, γιὰ νὰ ἀποδεχτοῦν ἀκόμη καὶ τὸ χείριστο. Ἂν δὲν τὸν βγάλουμε ἀπὸ τὴ ζωὴ μᾶς, ἂν δὲν ἐπιστρέψουμε στὸν ἑαυτὸ μᾶς, στὴν Παράδοσὴ μᾶς, ὅλες οἱ ἄλλες λύσεις εἶναι καλὲς μέν, ἀλλὰ ἀπολύτως ἀναποτελεσματικές. Ἀλλὰ ἐμεῖς συνεχίζουμε νὰ τὸν ἀγνοοῦμε. Μεγάλη εὐθύνη τῶν ποιμένων. Καμιὰ ἐνημέρωση, καμιὰ σύσταση στὸ ποίμνιο. Καμιὰ παραίνεση στοὺς διοργανωτές. Ἀσήμαντο γεγονὸς γιὰ τὴν Ἐκκλησία; Τὶ νὰ πεῖ κανείς; Δείτε λοιπὸν τὴν κινητοποίηση τῶν πάντων ἀπὸ τὴν παρακάτω εἴδηση:

Ρεκὸρ συμμετοχῶν στὸν αὐριανὸ 35ο Μαραθώνιο Ἀθηνῶν
35ος Αὐθεντικὸς Μαραθώνιος: Μιὰ κοσμικὴ πανστρατιὰ

Πάνω ἀπὸ 51.000 δρομεῖς στὸν Μαραθώνιο - Διάσημοι ἀθλητὲς ἀπ' ὅλο τὸν κόσμο θὰ προσπαθήσουν νὰ σπάσουν τὸ ρεκὸρ τῆς κλασσικὴς διαδρομῆς
Πάνω ἀπὸ 51.000 δρομεῖς ἀπ' ὅλο τὸν κόσμο θὰ δώσουν τὸ παρὼν σὲ ὅλους τοὺς ἀγῶνες ποὺ περιλαμβάνει ὁ 35ος Μαραθώνιος Ἀθηνῶν, ποὺ θὰ διεξαχθεὶ τὴν Κυριακὴ καὶ εἶναι ἀφιερωμένος στὴ μνήμη τοῦ Γρηγόρη Λαμπράκη.
Ἐξ αὐτῶν, οἱ 18.500 δρομεῖς ἔχουν δηλώσει συμμετοχὴ στὸν "Αὐθεντικὸ" Μαραθώνιο. Ἡ ἐκκίνηση θὰ δοθεῖ στὶς 9 τὸ πρωί, στὸ Μαραθῶνα καὶ οἱ ἀθλητὲς καλοῦνται νὰ διασχίσουν 42,195 χιλιόμετρα καὶ νὰ τερματίσουν στὸ Παναθηναϊκὸ Στάδιο. Οἱ ὑπόλοιποι δρομεῖς θὰ μετέχουν στὸν Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Δρόμου, τοὺς Ἀγῶνες δρόμου 5 καὶ 10 χιλιομέτρων καὶ τὸν ἀπογευματινὸ ἀγῶνα τῶν 5 χιλιομέτρων.
Οἱ συμμετοχὲς ἔχουν ἐξαντληθεῖ καὶ ἡ διοργάνωση θὰ φιλοξενήσει τὸ μέγιστο δυνατὸ ἀριθμό, μὲ βάση τὶς ὑπάρχουσες ἐγκαταστάσεις. Τὸ ἀπόλυτο ὅριο τῶν ἐγγραφῶν συμπληρώθηκε ἀπὸ πολὺ νωρίς, τόσο γιὰ τὴν αὐθεντικὴ Μαραθώνια Διαδρομὴ ὅσο καὶ γιὰ τοὺς Ἀγῶνες Δρόμου 5 καὶ 10 χιλιομέτρων.

Διάσημοι ἀθλητὲς ἀπ' ὅλο τὸν κόσμο

Ἡ διαδρομὴ θεωρεῖται πολὺ δύσκολη καὶ δὲν προσφέρεται γιὰ ρεκόρ. Ὡστόσο, ἡ ἱστορικότητὰ τῆς εἶναι μοναδικὴ καὶ τραβᾶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀθλητῶν.
Ἀπὸ τὸ 1986, ὅταν ὁ Σπύρος Λούης κέρδισε τὸν πρῶτο μαραθώνιο τῶν σύγχρονων Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, μὲ χρόνο 2:58:50, μέχρι σήμερα δὲν ἔχουν γίνει σημαντικὲς ἀλλαγές, ὅμως τὰ χιλιόμετρα αὐξήθηκαν. Τότε, οἱ μαραθωνοδρόμοι ἔτρεχαν 40 χιλιόμετρα, ἐνῶ τώρα 42,195 χιλιόμετρα.
Τὸ ρεκὸρ κατέχει ὁ Κενυάτης Felix Kandie, ἐδῶ καὶ τρία χρόνια, μὲ 2:10:37, ἕνα χρόνο ποὺ θὰ προσπαθήσει νὰ σπάσει ὁ συμπατριώτης τοῦ Milton Rotich, πού θεωρεῖται ἰσχυρὸ φαβορί, παρότι εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ θὰ τρέξει στὴν Ἑλλάδα.
Ἀνάμεσα στοὺς ἀνταγωνιστὲς τοῦ εἶναι ὁ Chala Damessa ἀπὸ τὴν Αἰθιοπία, μὲ προσωπικὸ χρόνο 2:11:45 πέρυσι καὶ ὁ Κενυάτης Samuel Kalalei, μέ καλύτερη ἐπίδοση τὸ 2016 τὶς 2:11:47. Στήν κούρσα θὰ συμμετέχει καὶ ὁ νικητὴς τοῦ 2011 μὲ χρόνο 2:11:40 Abdelkerim Boubker ἀοπό τὸ Μαρόκο.
Τὸν περσινὸ τῆς τίτλο θὰ προσπαθήσει νὰ διατηρήσει καὶ ἡ Nancy Arusei ἀπὸ τὴν Κένυα, ποὺ τερμάτισε πρώτη μὲ 2:38:13. Ἀντίπαλές τῆς θὰ εἶναι ἡ Kenza Dahmani ἀπὸ τὴν Ἀλγερία, ποὺ τερμάτισε δεύτερη μὲ 2:38:28,, οἱ δύο ἀθλήτριες ἀπὸ τὴν Αἰθιοπία Jemila Wortessa Shure καὶ Bedatu Hirpa Badane, ἀλλά καὶ ἡ Alice Kibor.

Οἱ ὧρες ἐκκίνησης

Γιὰ τοὺς δρομεῖς τοῦ Αὐθεντικοῦ Μαραθωνίου, ἡ ἐκκίνηση θὰ δοθεῖ στὶς 9 στὴν Ἱστορικὴ Ἀφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου στὸ Μαραθῶνα

Γιὰ τοὺς δρομεῖς τῶν 10 χιλιομέτρων, ἡ ἐκκίνηση θὰ δοθεῖ στὶς 8.35 στή Λεωφόρο Ἀμαλίας, στὸ ὕψος τοῦ Μεγάρου Μποδοσάκη,

Ἡ ἐκκίνηση τῶν 5 χιλιομέτρων θὰ δοθεῖ στὶς 7.45 στή Λεωφόρο Ἀμαλίας, στὸ ὕψος τοῦ Μεγάρου Μποδοσάκη καὶ τοῦ ἀγῶνα τῶν Ἀθλητῶν Special Olympic Hellas στὶς 8.50 ἀπό τὴ Λεωφόρο Βασ. Σοφίας στὸ ὕψος τῆς Βουλῆς.

Ἡ ἐκκίνηση τοῦ Ἀγῶνα Δρόμου Παιδιῶν ἘΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ θὰ δοθεῖ στὶς 10.25 στή Λεωφόρο Βασ. Σοφίας στὸ ὕψος τῆς Βουλῆς καὶ τοῦ Ἀγῶνα Δρόμου 3χλμ ERGO στὶς 10.35 στή Λεωφόρο Βασ. Σοφίας στὸ ὕψος τοῦ Ἱπποκράτειου Νοσοκομείου.

Ὅλοι οἱ δρομεῖς θὰ τερματίσουν στὸ Παναθηναϊκὸ Στάδιο.

Πηγὴ: PROTOTHEMA

Δεῖτε ὅλη τὴν εἴδηση ἐδῶ:Σάββας Ηλιάδης
Δάσκαλος
Κιλκίς, 11-11-2017