Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Πολλοὶ πλούσιοι καὶ δυνατοὶ θὰ εἶχαν πληρώσει ἀκριβὰ διὰ νὰ ἰδοῦν τὸν Κύριο καὶ τὴν μητέρα του.Πολλοὶ πλούσιοι καὶ δυνατοὶ θὰ εἶχαν πληρώσει ἀκριβὰ διὰ νὰ ἰδοῦν τὸν Κύριο καὶ τὴν μητέρα του.  Ἀλλὰ ὄχι. Ὁ πλοῦτος δὲν εἶναι θεός. Ἀλλὰ μία ταπεινὴ ψυχὴ ...... Κάθε τελευταῖος   νθρωπος  μπορεῖ νὰ δεχτεῖ καὶ νὰ γνωρίσει τὸν Θεό. Οὔτε λεφτά  οὔτε κτήματα  διὰ νὰ γνωρίζεις  τὸν Θεόν. Ἀλλὰ μόνον ταπεινότης. 

Συμεὼν Ἀθωνίτης Μοναχός.