Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

Προετοιμάζομαι διὰ τὴν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν μέσα ἀπὸ τοὺς ὓμνους