Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Ἡ Προσωπογραφία τοῦ Διακριτικοῦ Πνευματικοῦ Ὁδηγοῦ

Ἡ Προσωπογραφία τοῦ Διακριτικοῦ Πνευματικοῦ Ὁδηγοῦ

- Εἰρήνη καὶ ἱλαρότητα διαχέεται γύρω του.
- Εἶναι φωτεινός, ταπεινός, στοργικός.
- Δὲν σὲ μαλώνει, δὲν σοῦ κόβει τὰ φτερά∙ βλέπει τὰ καλά σου στοιχεῖα καὶ σὲ ἐνθαρρύνει.
- Σὲ πονάει στοργικά, ὅπως ὁ Χριστός.
- Δὲν διακρρίνεις μέσα του πλέγματα ἀνωτερότητος ποὺ ἀπωθοῦν.
- Δὲν σὲ καταπιέζει.
- Δὲν ἐπεμβαίνει. Στὴν προσωπικήν σου ζωήν.
- Δὲν ἔχει τὴν νοσηρὴ ἰδέα ὅτι εἶναι ἀλάθητος.
- Σὲ ἀφήνει ἐντελῶς ἐλεύθερα.
- Δίνει τὰ πνευματικὰ φἀρμακα ποὺ ταιριάζουν στὴν περίπτωσίν σου.
- Σοῦ μιλάει ἀνάλογα μὲ τὴν δεκτικότητά σου.
- Προσπαθεῖ νὰ βρεἶ τὸ δικό σου «κλειδί», διὰ νὰ ἀνοίξει τὴν καρδίαν σου εἰς τὸ Θεικὸν Φῶς.
- Ἔχει μέσα του τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ.

Τέλος καὶ τῷ Θεῷ Δόξα.