Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

Γιατί ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἦλθε ὡς ἄνθρωπος;