Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

ΔΙΑΤΙ Η ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΩΦΕΛΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

ΔΙΑΤΙ Η ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΩΦΕΛΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

Γράφει ὁ Δημήτριoς Σωτηρόπουλος

. Διαβάζω καὶ ἀκούω μὲ ἔκπληξη τὴν ἔκπληξη τῶν Ἱερωμένων, ἀλλὰ καὶ ἁπλῶν πιστῶν, στὸ ζήτημα τῆς μείωσης τῶν θρησκευτικῶν γάμων, ποὺ πλέον εἶναι λιγότεροι ἀπὸ τοὺς πολιτικούς: Ὅλοι μιλοῦν γιὰ «φυγὴ» τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὶς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ ἐγκατάλειψη τοῦ Θεοῦ καὶ ἄλλες παρόμοιες (σωστὲς) ἐπισημάνσεις.

. Κατ᾽ ἀρχήν, νὰ ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα: Πρῶτον, ὁ νεοέλληνας (καὶ ὄχι Ἕλληνας) ἔχει φύγει μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, τὴν ἠθικὴ καὶ γενικῶς τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια, ἐδῶ καὶ δεκαετίες. Δὲν εἶναι λοιπὸν τωρινὸ τὸ φαινόμενο. Ἁπλῶς τὰ προηγούμενα χρόνια «καλυπτόταν» ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ εὐμάρεια.

. Δεύτερον, ἐλπίζω αὐτὴ ἡ ἀνησυχία ἰδίως τῶν Ἱερωμένων γιὰ τὴν μείωση τῶν θρησκευτικῶν γάμων, νὰ μὴν ὀφείλεται στὰ…διαφυγόντα κέρδη, ὅπως ἰσχυρίζονται μερικοὶ κακεντρεχεῖς.

. Ἂς πάρουμε ὅμως τὰ πράγματα μὲ τὴν σειρά: Γιατί τελικὰ εἶναι ΚΕΡΔΟΣ γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἡ μείωση τῶν θρησκευτικῶν γάμων;

. Ἀπάντηση: Διότι, ἁπλούστατα, ξεχωρίζει ἡ ἧρα ἀπὸ τὸ στάρι, οἱ πιστοὶ ἀπὸ τοὺς ἀπίστους. Ὅσοι παντρεύονται ἐντὸς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ γάμο καὶ ὅσοι ἐπιλέγουν τὸν ψευτο-γάμο, ὅπως εἶναι ὁ πολιτικός.

. Συνηθιζόταν τὰ προηγούμενα χρόνια – ἡ οἰκονομικὴ εὐμάρεια ποὺ λέγαμε – νὰ εἶναι ἀπαραίτητος ὁ γάμος στὴν Ἐκκλησιά, ἀκόμα καὶ γιὰ τοὺς ἀπίστους, τοὺς ἀθέους καὶ τοὺς χριστιανομάχους! Συνηθιζόταν, γιατί τὸ Μυστήριο εἶχε καταντήσει ἁπλὰ ἕνα μέρος τῆς πολυτελοῦς καὶ «γκλάμουρ» τελετῆς τοῦ γάμου, ποὺ περιελάμβανε ἀπὸ πανάκριβες δεξιώσεις σὲ κτήματα μέχρι ἀστραφτερὰ αὐτοκίνητα, νυφικὰ καὶ δῶρα.

. Εἴχαμε λοιπὸν τὴν εἰκόνα ἑνὸς Ἱεροῦ Ναοῦ, ποὺ ἁπλῶς χρησίμευε γιὰ ντεκὸρ στὶς φωτογραφίες καὶ τὰ βίντεο ποὺ θὰ στόλιζαν ἀργότερα τὰ ἄλμπουμ καὶ τοὺς ὑπολογιστὲς τῶν νεόνυμφων. Παπάδες βαριεστημένους, ποὺ ἔκαναν τὸν ἕνα γάμο μετὰ τὸν ἄλλο, πετσοκόβοντας μάλιστα τὴν Ἀκολουθία, «ἐπειδὴ περιμένουν κι ἄλλοι νὰ παντρευτοῦν». Ἐμφανίσεις νεονύμφων (κυρίως γυναικῶν) ποὺ θεωροῦσαν τὴν Ἐκκλησία ὡς πασαρέλα, ἀκόμα καὶ στριπτιζάδικο. Καλεσμένους νὰ περιφέρονται ἐντὸς κι ἐκτὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ φωνασκώντας, καπνίζοντας καὶ διακωμωδώντας τὸ Μυστήριο.

. Τὰ παραπάνω φαινόμενα, ὑπάρχουν καὶ σήμερα. Ὅμως, μὲ τὴν μείωση τῶν θρησκευτικῶν γάμων ἀπὸ ἀνθρώπους ἐκτὸς Ἐκκλησίας, τείνουν νὰ μειωθοῦν. Αὐτὸ λοιπὸν εἶναι τὸ ἕνα θετικὸ τῆς ὑπόθεσης: Οἱ ἄκρως κοσμικοὶ συνάνθρωποί μας, μποροῦν νὰ «παντρευτοῦν» μέσα στὴν αἴθουσα τοῦ Δημαρχείου. Τὰ ἴδια (καραγκιοζιλίκια) ποὺ περιγράψαμε, γίνονται καὶ ἐκεῖ: Νυφικά, φωτογράφοι, λιμουζίνες, δεξιώσεις. Ἂς εἶναι. Φτάνει ὅλα αὐτὰ νὰ παραμένουν ΕΚΤΟΣ Ἱερῶν Ναῶν.

. Κι ἐδῶ ἐρχόμαστε στὰ λεγόμενα «ἔξοδα» τῶν γάμων: Κυριαρχεῖ ἡ ἀντίληψη πὼς οἱ Ἱερεῖς «κοιτᾶνε νὰ τὰ κονομήσουν», νὰ βγάλουν «τυχερά», ὅπως λέγονται. Προσωπικά, γνωρίζοντας πολλοὺς ἁπλοὺς Παπάδες πόλεων καὶ χωριῶν, ἐλάχιστες φορὲς ἔχω βρεθεῖ μπροστὰ σὲ κάποιους ποὺ ζητᾶνε χρήματα ἀπὸ τὰ ζευγάρια. Οἱ περισσότεροι δὲν λένε πλέον οὔτε κἂν τὸ «δῶστε ὅ,τι ἔχετε εὐχαρίστηση».

. Ὅμως, ὁ -ἄπιστος- κόσμος παρεξηγεῖ. Δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὶς ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ποὺ ξοδεύει στὶς ἀηδίες ποὺ περιγράψαμε παραπάνω, ἀλλὰ σκανδαλίζεται ἀπὸ τὰ 50 Εὐρὼ ποὺ θὰ πάρουν οἱ ψάλτες, τὰ 20 τοῦ ΚΡΑΤΙΚΟΥ παραβόλου, ἄντε κι ἄλλα 20 γιὰ τὰ φῶτα καὶ τὸ νεωκόρο. Ναί, αὐτὰ τοὺς ἐνοχλοῦν!

. Γι’ αὐτὸ λοιπόν, ἡ φυγὴ τέτοιων τύπων ἀνθρώπων ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Ναούς, μόνο θετικὴ μποροῦν νὰ εἶναι. Ἐξ ἄλλου, μποροῦν νὰ ἐξοδέψουν τὰ ἴδια καὶ στὰ Δημαρχεῖα. Ἄραγε ἐκεῖ θὰ παραπονεθοῦν; Μᾶλλον ὄχι, ἀφοῦ ὁ Δήμαρχος δέν…φοράει ράσο!

. Ἀνακεφαλαιώνοντας, θεωρῶ πὼς ἡ μείωση τῶν θρησκευτικῶν γάμων εἶναι μία ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας:

- Γιὰ νὰ ἐνδιαφερθεῖ ἐπιτέλους γιὰ τὴν ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ τῶν νεονύμφων, σύμφωνα μὲ τὴν Διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας.


- Γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει ὅσους πραγματικὰ αἰσθάνονται πὼς ὁ γάμος εἶναι ἕνα ΜΥΣΤΗΡΙΟ, ὡς μέλλοντες συν-ἀθλητὲς τοῦ Χριστοῦ.


-Γιατί τελικά, αὐτὸ εἶναι ποὺ μένει. Πέρα ἀπὸ τὰ λαμπερὰ φῶτα, τὰ νυφικά, τὶς δεξιώσεις καὶ τὴν κοσμικὴ ματαιότητα.

Πηγή'  christianvivliografia

_________________
 

Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με !