Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Δεἶτε τὸ ΒΙΝΤΕΟ ἐδῶ΄

http://www.youtube.com/watch?v=mLqlDXjeLkM#t=38