Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

Γέρων ΜΕΘΟΔΙΟΣ " Ἒνωσις ὂλων τῶν Ὀρθοδόξων κατὰ τοῦ Οίκουμενισμοῦ"

Γέρων ΜΕΘΟΔΙΟΣ " Ἒνωσις ὂλων τῶν Ὀρθοδόξων κατὰ τοῦ Οίκουμενισμοῦ"

Δεῖτε τὸ ΒΙΝΤΕΟ !

http://www.youtube.com/watch?v=5shiuSjN680