Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Πνευματικοί λόγοι ... Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Σχετική εικόνα

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.