Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ . EΡΩΤΑ ΤΟΝ ΑΒΒΑ ΠΑΦΝΟΥΤΙΟ ΤΟ ΟΡΟ ΓΙΑ ΤΑ (ΠΛΟΥΤΗ) 1

Ο ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ . EΡΩΤΑ ΤΟΝ ΑΒΒΑ ΠΑΦΝΟΥΤΙΟ ΤΟ ΟΡΟ ΓΙΑ ΤΑ (ΠΛΟΥΤΗ) 1

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΒΒΑ ΠΑΦΝΟΥΤΙΟ
Τά υπάρχοντα τού άνθρωπου είναι τριών ειδών.
Ό ορος «πλούτη» έχει μέσα στην Αγία Γραφή, τρεις διαφορετικές σημασίες. Υπάρχει ό «καλός πλούτος», ό «κακός πλούτος», καί αυτός πού δεν είναι ούτε τό ένα ούτε τό άλλο.
Τά κακά πλούτη είναι αυτά για τά όποια έχει ειπωθεί: «Πλούσιοι σε φτώχεια ξέπεσαν καί πείνασαν» (Ψαλμό. 33, 11)• καί «αλίμονο σ’ εσάς τούς πλούσιους, γιατί την αμοιβή σας την έχετε πάρει ήδη σ’ αυτόν τον κόσμο» (Λουκ. 6, 24). Τό να απαρνηθεί κανείς αυτά τά πλούτη είναι ένδειξη πνευματικής τελείωσης. Απόδειξη της αλήθειας αυτού πού λέω είναι τό ότι οι αληθινοί φτωχοί είναι αυτοί τούς οποίους ό Κύριος μακαρίζει στο Ευαγγέλιο, λέγοντας: «Μακάριοι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στον Θεό, γιατί δική τους είναι ή βασιλεία τών ουρανών» (Ματθ. 5, 3). Τά ίδια λέει καί ό Ψαλμωδός: «Φώναξε ό φτωχός καί ό Κύριος τον άκουσε» (Ψαλμό. 33, 7). Καί ακόμα λέει: «Ό φτωχός καί ό ακτήμονας θα υμνήσουν τό όνομά Σου» (Ψαλμό. 73, 21).
Υπάρχουν επίσης καί τά καλά πλούτη. Ή απόκτηση αυτών είναι σημάδι μεγάλης αρετής καί σπάνιας αξίας. Ό Προφήτης Δαυίδ εγκωμιάζει τον δίκαιο πού κατέχει αυτά τά πλούτη καί λέει: «Ισχυροί καί ακατάβλητοι θα είναι στη γη οι απόγονοι του, ως γενεά δικαίων καί ειλικρινών ανθρώπων θα άπολαύσει τις ευλογίες τού Κυρίου. Δόξα καί πλούτη θα πλεονάζουν στο σπιτικό του, ή αρετή του θα εγκωμιάζεται από τούς επιζώντες στούς αιώνες» (Ψαλμό. 111, 2-3). Ή Αγία Γραφή επίσης λέει: «Ό πλούσιος με τά πλούτη του μπορεί να γλιτώσει τη ζωή του» (Παροιμ. 13, 8). Γι’ αυτά τά πλούτη τά καλά γίνεται λόγος καί στην Αποκάλυψη, ή όποια επικρίνει τον φτωχό πού στερείται αυτού τού είδους τά αγαθά καί τον επίτιμα για την ανέχεια του καί για τη γυμνότητά του καί τού λέει: «Θα σε αποβάλλω σαν εμετό από τό στόμα μου». Διότι λες: "Είμαι πλούσιος, έχω αποκτήσει μεγάλη περιουσία, δεν έχω ανάγκη από τίποτα". Ξεχνάς, φαίνεται, πώς στην πραγματικότητα είσαι ταλαίπωρος καί αξιοθρήνητος, φτωχός, τυφλός καί γυμνός. Γι αυτό σε συμβουλεύω ν’ αγοράσεις από μένα χρυσάφι καθαρισμένο στη φωτιά, για ν’ αποκτήσεις πλούτη. Λευκά ρούχα για να ντυθείς καί να μη ντρέπεσαι πού φαίνεται ή γύμνια σου»(Άποκ. 3, 16-18).
 
Υπάρχουν επίσης καί πλούτη πού μπορούν να είναι καλά ή κακά.
  
Τό αν θα είναι καλά η κακά, εξαρτάται από την προαίρεση του κατόχου τους καί από τον τρόπο της αξιοποίησής τους. Ό Απόστολος Παύλος γράφει γι’ αυτά τά πλούτη: «Στους πλούσιους αυτού έδώ τού κόσμου να παραγγείλεις να μην υπερηφανεύονται ούτε να στηρίζουν τις ελπίδες τους σε κάτι Αβέβαιο όπως είναι ό πλούτος, άλλα, στον Θεό τον αληθινό, πού μάς τά δίνει όλα πλουσιοπάροχα, για να τά απολαμβάνουμε. Να τούς παραγγείλεις να κάνουν τό καλό, να γίνονται πλούσιοι σε καλά έργα, να είναι πρόθυμοι, να δίνουν καί να μοιράζονται με τούς άλλους ότι έχουν. 
Έτσι θα αποταμιεύσουν τό θησαυρό τους καί θα βάλουν ένα καλό θεμέλιο για τό μέλλον, για να αποκτήσουν την αιώνια ζωή» (Α' Τιμ. 6, 17-19). Αυτά ήταν επίσης τά πλούτη πού εκείνος ό πλούσιος του Ευαγγελίου φύλαγε ζηλότυπα για τον εαυτό του, τη στιγμή πού ό φτωχός Λάζαρος, ξαπλωμένος μπροστά στην πόρτα του, επιθυμούσε να χορτάσει από τά ψίχουλα πού έπεφταν από τό πλούσιο τραπέζι του. Αυτή ή σκληροκαρδία του όμως τον έριξε στο άσβεστο πυρ καί στην αιώνια φωτιά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ. ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ. ΤΟΜΟΣ Α ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.