Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

ΑΠΟΛΥΤIΚIΟΝ τῆς Ὁσίας Εἰρήνης Μυρτιδιωτίσσης

 
                                       
         ΑΠΟΛΥΤIΚIΟΝ τῆς Ὁσίας Εἰρήνης Μυρτιδιωτίσσης                           
                     Ἦχος α' Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.

Οἰνουσσῶν καὶ Χίου τὸ κλέος καὶ βλάστημα, καὶ μοναζουσῶν καὶ Ὁσίων τὸ ἀρίζηλον καύχημα, ὑμνήσωμεν συμφώνως οἱ πιστοί, Μυρτιδιώτισσαν Εἰρήνην  τὴν σοφήν. Ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, κράζοντες ὁμοφώνως. Δόξα τῷ Σὲ δοξάσαντι Χριστῷ. Δόξα τῷ Σὲ ἀφθαρτώσαντι, δόξα τὸ ἐν ἐσχάτοις τοῖς         καιροῖς Ὁσίαν Σου δούλην ἀναδείξαντι.