Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

Ἀπὸ τὶς Διδαχές τῆς Ὁσίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης (ἀξίζει πραγματικῶς νὰ διαβαστοῦν!) 

 Ἀπὸ τὶς Διδαχές τῆς Ὁσίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης 


    
Συμβουλέψτε τὰ κορίτσια σᾶς νὰ φυλάξουν τὴν τιμήν τους, μέχρι τὸν γάμο τούς, νὰ βαδίσουν τὸ δρόμο τοῦ Χριστοῦ. Τὰ ἀγόρι νὰ μένουν καθαρὰ μέχρι τὸ γάμο. Ὅταν ὁ παπὰς ἀνοίγει τὸ Εὐαγγέλιο στὸ γάμο , στέλνει ὁ Χριστὸς τὸν Ἄγγελο καὶ στεφανώνει  τὴν παρθενία.

Ἕνας εἶναι ὁ Κύριος καὶ μία ἡ Κυρία, ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄλλοι εἴμαστε ἀδελφοί.

Ἀλλοίμονον, γιατὶ δὲν θὰ ὑπάρχει, στὰ χρόνια ποὺ ἔρχονται , παρθενία. Γιὰ αυτό  παρακαλεῖ ἡ Παναγία τὸν Υἱόν Της. Ἀλλὰ τὰ ἀγόρια δὲν μετανοοῦν.

Μετανοῆστε. Νὰ μὴν μπεῖτε ἀνάμεσα στὰ ἀνδρόγυνα νὰ χωρίζετε τὰ ἀνδρόγυνα.

Ποτὲ μὴν πεῖς ὅτι εἶμαι ἐγώ. Ὁ Θεὸς εἶναι. Ἐσὺ δὲν εἶσαι τίποτα , ἀλλὰ μόνο νὰ πιστεύεις στὸ Χριστό. Ἅμα πιστεύεις , ὅλα θὰ ἔρχονται βολικὰ ἀλλὰ νὰ μὴν ὑπερηφανεύεσαι.

Θὰ μιλᾶς σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Καὶ σέ ἕνα μικρὸ παιδάκι θὰ μιλᾶς, θὰ τὸ λὲς καλημέρα καὶ αὐτὸ εἶναι σπλάχνο τοῦ Θεοῦ.
Σᾶς παρακαλῶ, ὅποιος κάνει ὑπομονὴ χαρὰ σὲ αὐτόν. ὅποιος κάνει ὑπομονὴ, σὰν τὸν ἥλιον θὰ λάμψει. Πολὺ ὑπομονὴ νὰ κάνετε.

Οἱ νέοι νὰ βάλουν στὸ νοῦ τους τὰ παντὰ ψηλὰ τοῦ Θεοῦ λόγια. Τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ σὰν τριαντάφυλλα μέσα εἰς τὴν καρδίαν.

Τὸ στόμα νὰ γίνει βασιλικὸς καὶ τριαντάφυλλον .
Δῶσε στοὺς φτωχοὺς . Ἐμεῖς; εἴμαστε ἀχόρταγοι, ἀνόητοι, βλάσφημοι, λαίμαργοι.

Ἐγὼ θὰ φύγω, ἀλλὰ νὰ ξέρετε, ἡ λαιμαργία θὰ χάσει τὸ κόσμον, ἡ λαιμαργία καὶ ἡ ὑπερηφάνεια.

Ὁ Θεὸς περιμένει, περιμένει.

Τὰ μάτια κλειστά, τὸ στόμα κλειστὸ , τὰ αὐτιὰ κλειστά, διὰ νὰ κερδίσουμε. ὁ κόσμος τὶ κάνει , τὶ εἶδες , τὶ ξέρεις ; δὲν εἶδα τίποτα, δὲν ξέρω, χαμπάρι ἔχω. Δὲν ἀκούω, δὲν βλέπω.
Καθαρίζουν τὸ σῶμα καὶ τὸ περιποιοῦνται, αὐτὸ ποὺ θὰ πάει στὸ χῶμα., Καὶ δὲν φροντίζουν τὴν ψυχήν. Πῶς θὰ πάει ἡ ψυχὴ στὸν οὐρανὸν ; δὲν μετανοοῦν. Δὲν ξέρουν ποὺ πᾶνε. Δὲν ξέρουν ποὺ βαδίζουν.

Νὰ σκεπάζεται, νὰ σᾶς σκεπάζει ὁ Θεός.

Ἂν  κάποιος θυμώσει , νὰ πάει ἀμέσως νὰ μιλήσει , νὰ λέει δῶσε μου ἕνα κάτι καὶ νὰ μιλήσει.  Θυμὸν νὰ μὴν κρατοῦμε . θυμὸς εἶναι κακὸν πρᾶγμα. Ὅποιος εἶναι θυμωμένος καὶ ἀντίδωρον δὲν πρέπει νὰ παίρνει.

Δὲν θὰ λέτε λόγια στοὺς γέρους. Δὲν θὰ λέτε λόγια ποὺ πικραίνουν τοὺς ἀνθρώπους, πικραίνετε τὸν Χριστόν.

Ἀπὸ πάνω εἶναι Πατέρας καὶ μᾶς βλέπει. Προσεύχεστε νὰ σωθεῖτε καὶ ἐσεῖς καὶ τὰ παιδιά σας.

Νὰ ἀκοῦτε τοὺς γονεῖς σας νὰ μὴ διαλυθοῦν τὰ σπίτιά σας.