Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Τὶ εἶναι ἡ ὑψωσις τῆς Παναγίας ;