Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Σημεῖον: Εἰκόνα τῆς Παναγίας ἀνοιγοκλείνει τὰ μάτια της εἰς τὸν Πανάγιον Τάφον

Σημεῖον:  Εἰκόνα τῆς Παναγίας ἀνοιγοκλείνει τὰ μάτια της εἰς τὸν Πανάγιον Τάφον

https://www.youtube.com/watch?v=vmazhZQnQKg

Εἰκόνα τῆς Παναγίας ποὺ βρίσκεται ἀποθησαυρισμένη στὸν Πανάγιον Τάφον, στὸν Ναὸν τῆς Ἀναστάσεως στὰ Ἰεροσόλυμα, ἀνοιγοκλείνει περιστασιακὰ τὰ μάτια της. Αὐτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τὴν μυστηριώδην κίνησιν τῶν ζωγραφισμένων ὀφθαλμῶν τῆς Παναγίας. 
Ἑλληνορθόδοξος τοπικὴ ἐκκλησιαστικὴ πηγὴ ἐπιβεβαίωσε τὸ γεγονός. Οἱ πιστοὶ τὸ ἐκλαμβάνουν ὡς σημεῖον καὶ προσεύχονται διὰ εἰρήνη στὰ χειμαζόμενα ἐδάφη τῆς Παλαιστίνης. Ἡ εικόνα σύμφωνα μὲ διηγήσεις καὶ τὴν παράδοσιν βρίσκεται στὸ σημεῖον ὃπου ἡ Παναγία ἀντικρύζοντας Σταυρωμένον τὸν Υἱόν της ἒκλαψε.