Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

Ὡς μία ὑστάτη φωνὴ βοῶντος ἐν Ἑλλάδι…


                          Ὡς μία ὑστάτη φωνὴ βοῶντος ἐν Ἑλλάδι…

Ξενοδοχεῖον «Oscar», Αθήνα 26/11/2017
Σάββατο, 20 Ἰανουαρίου 2018

«ΟΥΑΙ, ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ…!», ὅσοι βέβαια δεν εἷσθε καὶ ἐπιμένετε ὡς εὐσεβεῖς στην βουλὴ τῶν Ἑλληνοφώνωνὄψεσθε!

Συνέλθετε ἐπὶ τέλους, ὅλοι ἐσεῖς ποὺ σίγουρα ἐκβιάζεσθε νᾷ ψηφίζετε ἐνάντια στὰ Ἑλληνορθόδοξα συμφέροντα, πολλὲς φορὲς παραβιάζοντες ἀκόμα καὶ τὴν συνείδησίν σας, ἀκριβῶς διότι θέσις σὰς στην βουλὴ εἶναι ἐξαρτώμενη...! Αὐτὸ τὸ καταπιεστικὸ γίγνεσθαι για ἐσάς, θεωρεῖται ἔγκλημα καὶ προδοσία για ἐμᾶς, ὅταν ἀναγκάζεσθε νᾷ ψηφίζετε με τὴν γραμμὴ τοῦ κόμματος σὰς καὶ όχι τῆς ἐναπομεινάσης παραδοσιακὴς συνειδήσεως σάς.

Ἀγαπητοὶ ἐκλεγμένοι ἀλλὰ όχι καταξιωμένοι στην ἄλλοτε ποτὲ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ σήμερα (ὡς τῆς ἐν τῳ Ψαλτηρίῳ ἀπορίας ψάλτουβηχὸς), ὑμῶν τῶν Ἑλληνοφώνων κατὰ πλειοψηφίαν νεοταξιτών. Ἐπὶ τέλους φθάνει παραφθορὰ κυβερνήσεων μειοψηφίαςἐφ' ὅσον σκεπτομένη πλειοψηφία τῶν ψηφοφόρων του λαοῦ δεν ψηφίζει πλέον καὶ ἀπέχει ἀξιοπρεπῶς, ξεπερνώντας τὸ 47% τῆς ψηφοφορίας, οἱ ὁποῖοι ἀπαξιοῦν νᾷ προσεγγίσουν στις κάλπες…! Δεν βλέπετε τὶ γίνεται; Σταματήστε λοιπὸν τὴν ἀνώφελη κατρακύλα στην ἀνθελληνικὴ ἀντορθόδοξη κατηφόρα ποὺ ἔχετε πάρει διώκοντες ἤθη, ἔθιμα, Ιερὲς παρακαταθήκες του γενναίου ἔθνους μας. Αὐτὸ πὼς λέγεται; Προδοσία; Ἔσχατοι καιροί; Γενικὴ ἀποστασία; Πανδαιμόνιο ἀπιστίας; Αὐτὸ ποὺ γίνεται εἶναι μιᾷ ἀπογοήτευση,… έχουμε ξεφύγει τελείως; Ποὺ τὸ πάτε κύριοι αὐτὸ τὸ καράβι ποὺ λέγεται Ἑλλάδα καὶ Ἐλληνοορθοδοξία; Στα βράχια;

Ἀκούστε ἐπὶ τέλους τὴν συνείδησίν σας πρωτίστως.
Ἀκούστε ἐπίσης τοὺς 100άδες Ἑλληνορθοδόξους συλλόγους ποὺ ἀγωνίζονται για τὰ πάτρια ἰδεώδη καὶ με χρεωμένη ἂν όχι χαμένη τὴν ψήφο τούς.

Ἀκούστε ἐπίσης καὶ τοὺς 2500 Ἀγιορείτες Μοναχοὺς καὶ Ἱερομονάχους οἱ ὁποῖοι ἀπελπισμένοι ἀπὸ την  ἀπαράδεκτη όσο καὶ «καλοπληρωμένη» συμπεριφορὰ σάς, ἀπέστειλαν τὴν ὀργὴ τοὺς στις 5/10/17 τόσον πρὸς τὸ Υπουργείο Δικαιοσύνης ὅσον καὶ τῆς Παιδείας. Δεν σὰς συγκινεῖ τίποτα; Δεν καταλαβαίνετε τὸ ὅτι πρὸ τῆς ἀνθρωπίνης κρίσεως, ὑπάρχει καὶ ὑστάτη ἐνώπιον του φοβεροῦ βήματος; Οὔτε αὐτὸ φοβάσθε; Τι ἐπιτέλους φοβάσθε; Μήπως τὴν τσέπη σας;

Ἀνερυθριάστως ψηφίσατε, ἐσχάτως, σχετικὸ νομοσχέδιο περὶ τῆς «νομικῆς ἀναγνωρίσεως τῆς ταυτότητας φύλου», τὸ οποίο ἐμπεδώσατε ὡς προοδευτικῶς οριζόμενες «έμφυλες ταυτότητες», ὁπότε ὑποδεικνύετε, ἔντεχνα καὶ «νόμιμα» πλέον, ὥστε νᾷ προβαίνει στην ἀλλαγὴ φύλου, στραβὴ νεολαία ποὺ ἐσείς τυφλώσατε, του ἤδη καταχωρισμένου νομίμως καὶ ὁμαλῶς, στο δημοτολόγιο καὶ ἤδη χαρακτηρισμένο κατὰ θείαν δωρεὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ φύλο ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς με σκοπὸ τὸ μυστήριο του γάμου, με μιᾷ ἁπλῆ ἀίτηση ἐφήβωνὑποψηφίων του σκότους καὶ τῆς ἀπώλειας. Έτσι χωρὶς φόβο Θεοῦ καὶ έντεχνο σατανικὴ σκέψῃ καταστρατηγοῦν τὸν Νόμο του Θεοῦ ἤτοι: «…καὶ ἐποίησεν Θεὸς τὸν άνθρωπο κατ' εἰκόνα Θεοῦ, ἐποίησεν δὲ ἄρσεν καὶ θῆλυ».

Έτσι λοιπὸν τὴν Τρίτη 10/10/17, ἐψήφισε βουλὴ τῶν «Ἑλλήνων» τὸν Νόμο τῆς ἐπιλογῆς καὶ ὑπευθύνου ἀλλαγῆς του φύλου, ὡς νᾷ έκανε λάθος Δημιουργὸς του Παντὸς καὶ δεν έκαναν λάθος ὅλοι οἱ ἀνευθυνο-ὑπεύθυνοι βουλευτὲς μας; Νᾷ τοὺς χαιρόμαστε, δυστυχῶς μόνον πλὴν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς…!

Τώρα μάθαμε νὰ ἀρμενίζουμε στραβὰ καὶ φταίει γιαλός! Ἀφοῦ ψηφίσαμε ἄνετα τὴν ἀποποινικοποίηση τῆς μοιχείας Ν.1329/93, τήν ἀποποινικοποίηση τῶν ἐκτρώσεων, π.κ.304 καί ἀκολουθοῦν ὕποπτοι νόμοι:

Διαστρέβλωση του βιβλίου Ἱστορίας ΤσσΤ ΄Δημοτικοῦ (01/04/2007) καὶ θρησκευτικῶν Ιθρησκευτικῶν, ΄Εθρησκευτικῶν τοῦ Δημοτικοῦ, ἀπὸ Συγγραφεῖς ἀνθέλληνες καὶ «Ένωσις Ἀθέων»…! 16/3/2016

Πολιτικοὶ Γάμοι = Ν.1250/82
Ἀντιρατσιστικός Νόμος Ν.3304/05, για νᾷ υποδεχθούμε τὸ Ισλὰμ
Μουσουλμανικὸ Τέμενος Ν3512/06
Νόμος περὶ Καλλικράτη Ν.3852/10
Συνθήκη Σένγκεν Ν. 2514/1997
Κάρτα τοῦ Πολίτη Ν.3979/11
Ἀχρήματη κοινωνία Ν.4446/16

Ἔνας Θεὸς ξέρει πόσα ἄλλα εὐτράπελα ἔχουν ψηφισθεὶ στα θερινὰ τμήματα τῆς ὡς ἄνω ἀνεκτικῆς Βουλῆς, για νᾷ προετοιμάσουν τὰ πλέον ὕποπτα, ὅπως:
Ø Τὴν ἀποποινικοποίηση τῶν ναρκωτικῶν, 30/6-3/7/2017 Ἀπρίλιος 2017
Ø Τὸ σύμφωνο συμβίωσης Ν.4356/15.
Ø Γάμου καὶ νομοθεσία τῶν ὁμοφύλων, 4/8/17 νομοπαρασκευαστικὴ ἐπιτροπὴ 10/3/16.
Ø Καί τώρα τὸ λίαν προοδευτικὸ περὶ ἀλλαγῆς φύλου σε 15’ ἐτῶν παιδιὰ Ν.4491/17.
Δεν μένει παρὰ νᾷ συνεχίσουν ἀντορθόδοξα νᾷ ψηφίσουν τὴν ἀποποινικοποίηση τῶν σεξουαλικῶν σχέσεων γονέων καὶ τέκνων…, τῆς παιδεραστίας, τῆς κτηνοβασίας καὶ κάθε σοδομισμοῦ προκειμένου νᾷ γίνουμε καὶ ἐμεῖς βάρβαροι ὅπως σημερινὴ Δύσις ἀπ' ὅπου προήλθαν καὶ συνεταχθήκαμεν ἄνευ ουδεμίας ἀντιρρήσεως. Νᾷ δεῖτε έτσι πόσο γρήγορα θα έρθει Ἀντίχριστος!
ΔῈν ὑπερβάλλουμε σε τίποτα ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω οἰκτρὰ, ἀπλῶς μᾶς δοκιμάζουν διὰ τὸ πόσο μπορούμε νὰ ἀντέξουμε πρὶν ἀπὸ τὸ κάθε χειρότερο κακὸ ποὺ μας συμβαίνει. Εἶναι ἤδη πρὸ τῶν πυλ[Ων καὶ με τὴν ἀπάθεια μας τοὺς στρώνουμε ἀσφαλέστερα τὸ χαλί, ἐνῶ ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι ἀδιάφοροι, δεχόμαστε ἀδιαμαρτύρητα τὴν κατευθυνόμενη νέα τάξῃ πραγμάτων. Ἐίμαστε ἕτοιμοι λοιπόν.. Ὡς ἠθικοὶ αὐτόχειρες καὶ τὶ θα μας στοιχίσει ἄλλωστε; Νᾷ ξανασταυρώσουμε τὸν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό, Τὸν Μόνο Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν; Ἐξ αἰτίας τῆς δικὴς σὰς ἀκαταλογίστου υπαιτιότητος καὶ μιᾶς ἀφανοῦς Ἐκκλησίας ποὺ σιωπᾷ ὕπουλα.
Δεν μας εἴπατε ὅμως μιᾶς καὶ ἀποφασίζετε για τὰ δικά μας παιδιά…., τὰ δικά σας τὰ ἔχετε ἤδη μεταλλάξει καὶ εἷσθε σφοδρὰ ἐυχαριστημένοι; Ρε, πέστε μας ξεκάθαρα, ἔχετε Θεὸν μέσα σάς;  Ἂν ὑπῆρχε βαθμὸς ἀνηθικότητος, με τὶ θὰ βαθμολογούσατε τὶς πράξεις σας ἀυτές; Καὶ τὶ βαθμὸ θα παίρνατε ἀπὸ τὸν ἀγέννητοΝ Ἕλληνα τοῦ μέλλοντος;
Αἶσχος καὶ ἀνάθεμα!
«Ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς, ἅπας σου τὸν τόκον νοεῖν...!»

Με τέτοια μυαλὰ καὶ σάπια ψυχὴ ὅλοι αὐτοὶ…. ἀπολογοῦνται έτσι: «Μερικὲς φορὲς ἀναρωτιέμαι ἂν τὸν κόσμο κυβερνοὺν ΚΑΠΟΙΟΙ ἘΞΥΠΝΟΙ ποὺ μᾶς δουλεύουν ἢ ΚΑΠΟΙΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ποὺ μιλάνε σοβαρὰ» (ΜΑΡΚ ΤΟΥΕΙΝ) .

Μεταξὺ μας συνέλληνες ἀδελφοί, ὑπολογίζοντας αὐστηρὰ τὸ μακραίωνο
γονίδιο ἡρώων καὶ μαρτύρων προγόνων μας,

 «Ἕλξατε σπάθην


Ἀθανάσιος Ν. Παπαγεωργίου
Διευθυντὴς Ἰατρὸς – Χειρουργὸς
Διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος»
- Φίλοι του Ἁγίου Ὅρους Παιανίας