Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΙΣΣΑ

  ὑπὸ Μητροπολίτου Προικονήσου Ἰωσήφ

Ὅλες αἱ εἰκόνες Σου στήν Κύπρο, Παναγία μου,
δοξάζω τ’ ὄνομά Σου καί τή Χάρι Σου,
ἅγιες, προσκυνητές καί τιμημένες.
Καί ἡ Κυκκώτισσα ἡ Βασίλισσα,
κ’ ἡ Τρικουκκιώτισσα, κ’ ἡ Τροοδίτισσα,
ὅλες πολύχαρες, πανόμορφες καί ἄξιές Σου.
Μά τούτη ἡ εἰκόνα Σου στό Μαχαιρᾶ,
μέ τό μεγάλο σοβαρό κεφαλομάντηλο,
τά μάτια τά συλλοϊσμένα καί θλιμμένα
καί τό ὕφος τό πολλά παρακαλεστικό
πρός τόν Υἱόν Σου, θυμίζει μου,
δοξάζω τ’ ὄνομά Σου καί τή Χάρι Σου,
μάνα Λυσιώτισσα νά ἱκετεύῃ
γιά τόν ὑγιόκα της τόν ἀγνοούμενο
καί μαχαιρώνει τήν καρδιά μου.