Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Ὁ τόπος τὴς ἐμφανίσεως τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τὸν Ἅγιον Ἀλέξανδρον τοῦ Σβίρ

Ὁ τόπος τὴς ἐμφανίσεως τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τὸν Ἅγιον Ἀλέξανδρον τοῦ  Σβίρ τῆς Ὅλης Ρωσίας, τὸν Θαυματουργόν. (Παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Τριάδος, ποὺ βρίσκεται εἰς τὸ τμῆμα Μεταμορφώσεως τοῦ Ἱερᾶς Μονῆς).