Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

Πῶς νὰ απαλλαγεῖτε από τὴν ἀγωνίαν;

                   Πῶς νὰ απαλλαγεῖτε από τὴν ἀγωνίαν;

Ἀρχιμανδρίτης Ἀμβρόσιος (Γιούρασσοφ).

Ἔχουμε ἤδη πεῖ - κατὰ τὴ διάρκειαν τῆς ὁμιλίας ὅτι ὁ Κύριος δίνει δύναμιν γεμάτη χάριν σιὰ τὴν καταπολέμησιν τῶν ἁμαρτιῶν. Διατὶ ἕνα άτομον εἶναι νευρικόν; Δὲν εἶναι στὰ νεῦρα, ἀλλὰ στὸ ἁμαρτωλὸν ἔδαφος. Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος μετανοεῖ σὲ ὅλες τὶς ἁμαρτίες, συμφιλιώνετε μὲ τὸν Θεὸν μετὰ τὴν ὁμολογίαν τοῦ ὑπάρχει εἰρήνη καὶ εἰρήνη. Καὶ πρέπει νὰ προσπαθήσουμε νὰ προσευχόμαστε διὰ τοὺς ἑαυτοὺς μας μὲ καλὲς πράξεις, διαβάζοντας ἱερὰ βιβλία. Ἂν κάποιος μᾶς προσβάλει τότε πρέπει νὰ εὐχαριστήσουμεν τὸν Θεὸν καὶ νὰ σκεφτοῦμε ἐσωτερικῶς μόνον καλὸν διὰ τοὺς ἀνθρώπους. Θὰ ἔχουμεν ἐσωτερικὴν δύναμιν, ἐμπιστοσύνην, εἰρήνην καὶ δὲν θὰ εἴμαστε νευρικοί. Σι' αὐτὸ γρήγορα θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ αὐτὸ τὸ πάθος.

Ξέρετε, ὅταν τὰ γυμνὰ καλώδια ἀγγίζουν τὸ ἕνα τὸν ἄλλο κάτω ἀπὸ τάση, τότε ὑπάρχει βραχυκύκλωμα. Καὶ μετὰ τὸ ἐνθυμηθεῖτε, ὑπάρχει συχνὰ πυρκαγιά!  Οἱ σπινθῆρες πετοῦν ... Σὲ μᾶς οἱ σταθερὲς ἁμαρτίες δηλαδὴ τὰ νεῦρα εἶναι γυμνά.
  Ἕνα γυμνὸ νεῦρο, σὲ ἕνα ἄλλο ... Ζοῦμε μαζὶ καὶ ἡ νευρική  μᾶς συνομιλία ἀρχίζουμε να  τὴν πυροδοτοῦν. Μία πνευματικὴ πυρκαγιὰ ἀρχίζει, ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει ταπεινότητα.. .. Ἀπό αὐτὸ τὶ κάνουμε - προετοιμάζουμε τὴν ψυχὴν διὰ τὴν κόλασον. Εἶναι ἀπαραίτητον νὰ κάνουμε ἀπομόνωσιν στὰ νεῦρα μᾶς - νὰ μάθουμε νὰ  ὑποχωροῦμεν. 

Προσευχή, μετάνοια, καλὲς πράξεις, ὑπομονὴ - αὐτὸ εἶναι τὸ ἔδαφος διὰ τὴν εἰρήνημ τοῦ μυαλοῦ καὶ τὴν χαράν. Μὴν ξεχάσετε νὰ συγχωρήσετε τὸν πλησίον σᾶς, ἀκόμα καὶ πρὶν σᾶς ζητήσει τὴν συγχώρεσιν, πρέπει νὰ τὸν συγχωρήσετε ὄχι μόνον διὰ τὴν εἰρήνην τοῦ μυαλοῦ σας. Ἡ συγχώρεσις τῆς ἁμαρτίας  μπροστὰ χρειάζεσαι ὁ ἑαυτὸ σᾶς.  Ἐκεῖνοι ποὺ συγχωροῦν ἄλλους συγχωροῦνται ἀπὸ τὸν Θεόν. Ἔτσι, μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον θὰ κάνουμε μέσα μᾶς εἰρήνη.